ترتیب بر اساس:
قاسم فائز، عذرا قبله ای (ویراستار)، اباذر عباچی (ویراستار) قاسم فائز
ناشر: سمت - اسفند 1397
6320000 ریال
کریس وارد، فاطمه پورحسینی آقکندی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کریس وارد
ناشر: آدینه - 1400
280000 ریال 224000 ریال
فاطمه اکبری فاطمه اکبری
ناشر: جام جوان - اردیبهشت 1396
45000 ریال
ناشر: راه دکتری - اسفند 1395
180000 ریال
سیدکاظم شامیری سیدکاظم شامیری
ناشر: شاسوسا - فروردین 1396
80000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد