ترتیب بر اساس:
تیتوس بورکهارت، گلناز رعدی آذرخشی (مترجم)، پروین فرامرزی (مترجم)، حسین خندق آبادی (ویراستار) تیتوس بورکهارت
ناشر: حکمت - اردیبهشت 1402
1450000 ریال 1305000 ریال
ناشر: آدینه - مرداد 1402
1500000 ریال 1200000 ریال
کارل گوستاویونگ، پروین فرامرزی (مترجم)، گلناز رعدی آذرخشی (مترجم) کارل گوستاویونگ
ناشر: به نشر - اردیبهشت 1391
37000 ریال
نسرین دخت خطاط، گلناز رعدی آذرخشی نسرین دخت خطاط
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - اسفند 1401
1100000 ریال
آنماری موثقی، گلناز رعدی آذرخشی، دومینیک ترابی (ویراستار) آنماری موثقی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - بهمن 1390
50000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد