ترتیب بر اساس:
ویلیام پاول، پاول فاستر، کن گلدمن، مریم خسروشاهی (مترجم)، فریبرز فرید افشین (مترجم)، خشایار مهاجرشجاعی (مترجم) ویلیام پاول
ناشر: کتاب آبان - مرداد 1392
2600000 ریال 2340000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
کن گلدمن، پروین شیخی (مترجم) کن گلدمن
ناشر: برگ نگار - اسفند 1398
150000 ریال
والترتامس فاستر، کن گلدمن، مریم خسروشاهی (مترجم) والترتامس فاستر
ناشر: کتاب آبان - بهمن 1389
180000 ریال
ویلیام پاول، کن گلدمن، پاول فاستر، مریم خسروشاهی (مترجم)، خشایار مهاجرشجاعی (مترجم)، فریبرز فرید افشین (مترجم) ویلیام پاول
ناشر: کتاب آبان - بهمن 1398
1900000 ریال
کن گلدمن، فاطمه موسوی (مترجم)، مهران موسوی (ویراستار) کن گلدمن
ناشر: کتاب آبان - آبان 1390
25000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد