جستجوی دقیق تر
ترتیب بر اساس:
کریستین نودسن، هاریدیموس تسوکاس، حسن دانائی فرد (مترجم)، سیدحسین کاظمی (مترجم) کریستین نودسن
ناشر: سمت - اسفند 1402
2280000 ریال 2052000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - آبان 1401
450000 ریال 360000 ریال
سیدحسین کاظمی (مترجم)، هاریدیموس تسوکاس (ویراستار)، کریستین نودسن (ویراستار) سیدحسین کاظمی (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - مهر 1399
1680000 ریال 1512000 ریال
هریدیموس سوکاس، کریستین نودسن، حسن دانائی فرد (مترجم) هریدیموس سوکاس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان 1396
200000 ریال
کریستین نودسن، هاریدیموس تسوکاس، حسن دانائی فرد (مترجم)، سیدحسین کاظمی (مترجم) کریستین نودسن
ناشر: سمت - فروردین 1403
1000000 ریال
گیبسون بورل، استوارت کلگ، آری لوین، هنک ولبردا، مارتابی. کالاس، لیندا اسمرسیک، هاریدیموس سوکاس، سیدحسین کاظمی (مترجم)، حسن دانائی فرد (مترجم)، هاریدیموس تسوکاس (ویراستار)، کریستین نودسن (ویراستار) گیبسون بورل
ناشر: سمت - خرداد 1400
160000 ریال
کریستین نودسن، هاریدیموس تسوکاس کریستین نودسن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - دی 1398
200000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد