ترتیب بر اساس:
محمدمهدی قاسم پور، پریسا گل محمدی، اویس دلبری، تینا چهاردولی، سیما ودادتقوی، بهاره نوربخش (ویراستار) محمدمهدی قاسم پور
ناشر: روهان - تیر 1402
750000 ریال
آنتونیو نیتو رودریگز، علی وکیلی (مترجم)، سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، امیررضا درهمی (مترجم)، رها پورپژوهش (مترجم)، وحید مطیعیان (مترجم)، مسعود مکاری (مترجم) آنتونیو نیتو رودریگز
ناشر: آدینه - 1402
2000000 ریال 1800000 ریال
گروه تالیف انتشارات مهر و ماه نو، سمیه حیدری (ویراستار)، روزبه اسحاقیان (ویراستار)، پریسا گل محمدی (ویراستار)، نگین تربتی (ویراستار) گروه تالیف انتشارات مهر و ماه نو
ناشر: مهر و ماه نو - اسفند 1393
25000 ریال
گروه تالیف انتشارات مهر و ماه نو، مینا نظری (ویراستار)، سمیه حیدری (ویراستار)، پریسا گل محمدی (ویراستار)، نگین تربتی (ویراستار) گروه تالیف انتشارات مهر و ماه نو
ناشر: مهر و ماه نو - اسفند 1393
25000 ریال
گروه تالیف انتشارات مهر و ماه نو، مینا نظری (ویراستار)، سمیه حیدری (ویراستار)، روزبه اسحاقیان (ویراستار)، پریسا گل محمدی (ویراستار)، نگین تربتی (ویراستار) گروه تالیف انتشارات مهر و ماه نو
ناشر: مهر و ماه نو - اسفند 1393
25000 ریال
حامد نادریان، سیدهادی هاشمی، محمدحسین انوشه، منصور سعیدی، محمدرضا میرجلیلی، میثم حمزه لویی، امید یعقوبی فرد، حمزه نصراللهی، مهران ترکمان، مینا نظری (ویراستار)، سمیه حیدری (ویراستار)، روزبه اسحاقیان (ویراستار)، پریسا گل محمدی (ویراستار) حامد نادریان
ناشر: مهر و ماه نو - اسفند 1393
25000 ریال
حامد نادریان، سیدهادی هاشمی، محمدحسین انوشه، منصور سعیدی، محمدرضا میرجلیلی، میثم حمزه لویی، امید یعقوبی فرد، حمزه نصراللهی، مهران ترکمان، مینا نظری (ویراستار)، سمیه حیدری (ویراستار)، روزبه اسحاقیان (ویراستار)، پریسا گل محمدی (ویراستار) حامد نادریان
ناشر: مهر و ماه نو - اسفند 1393
25000 ریال
حامد نادریان، سیدهادی هاشمی، محمدحسین انوشه، منصور سعیدی، محمدرضا میرجلیلی، میثم حمزه لویی، امید یعقوبی فرد، حمزه نصراللهی، مهران ترکمان، مینا نظری (ویراستار)، سمیه حیدری (ویراستار)، روزبه اسحاقیان (ویراستار)، پریسا گل محمدی (ویراستار) حامد نادریان
ناشر: مهر و ماه نو - اسفند 1393
25000 ریال
حامد نادریان، سیدهادی هاشمی، محمدحسین انوشه، منصور سعیدی، محمدرضا میرجلیلی، میثم حمزه لویی، امید یعقوبی فرد، حمزه نصراللهی، مهران ترکمان، مینا نظری (ویراستار)، سمیه حیدری (ویراستار)، روزبه اسحاقیان (ویراستار)، پریسا گل محمدی (ویراستار) حامد نادریان
ناشر: مهر و ماه نو - اسفند 1393
25000 ریال
بهروز یحیی، علی نوری، سیدهادی هاشمی، امید یعقوبی فرد، الهام زارعی، حمزه نصراللهی، مهران ترکمان، آزیتا بیدقی، نگین تربتی، فخری امام جمعه، روزبه محمدنژاد، شیلان نصیرزاده، هایده عبادی، سمیه حیدری (ویراستار)، روزبه اسحاقیان (ویراستار)، پریسا گل محمدی (ویراستار) بهروز یحیی
ناشر: مهر و ماه نو - اسفند 1393
25000 ریال
بهروز یحیی، سیدهادی هاشمی، امید یعقوبی فرد، الهام زارعی، حمزه نصراللهی، مهران ترکمان، فخری امام جمعه، روزبه محمدنژاد، شیلان نصیرزاده، مینا نظری (ویراستار)، سمیه حیدری (ویراستار)، روزبه اسحاقیان (ویراستار)، پریسا گل محمدی (ویراستار)، نگین تربتی (ویراستار)، علی نوری (زیرنظر)، آزیتا بیدقی (زیرنظر)، هایده عبادی (زیرنظر) بهروز یحیی
ناشر: مهر و ماه نو - اسفند 1393
25000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد