ترتیب بر اساس:
آرییل دورانت، ویل دورانت، عبدالحسین شریفیان (مترجم)، ابوطالب صارمی (مترجم)، پرویز مرزبان (مترجم)، سعید حمیدیان (ویراستار) آرییل دورانت
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - خرداد 1401
7020000 ریال 6318000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
950000 ریال 760000 ریال
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - تیر 1402
3000000 ریال
پرویز مرزبان، حبیب معروف پرویز مرزبان
ناشر: سروش - اسفند 1392
250000 ریال
اریک نیوتن، پرویز مرزبان (مترجم) اریک نیوتن
ناشر: علمی و فرهنگی - اسفند 1388
220000 ریال
اگون لارسن، پرویز مرزبان (مترجم) اگون لارسن
ناشر: علمی و فرهنگی - فروردین 1393
145000 ریال
رالف لینتن، پرویز مرزبان (مترجم) رالف لینتن
ناشر: علمی و فرهنگی - اردیبهشت 1397
520000 ریال
اسکار وایلد، پرویز مرزبان (مترجم) اسکار وایلد
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - آذر 1401
1540000 ریال
ژ.پی. سیکر، ای. کورکیان، پرویز مرزبان (مترجم) ژ.پی. سیکر
ناشر: فرزان روز - مهر 1387
900000 ریال
کاتارین گیبسن، پرویز مرزبان (مترجم) کاتارین گیبسن
ناشر: علمی و فرهنگی - 1382
18000 ریال
ادموندبرک فلدمن، پرویز مرزبان (مترجم) ادموندبرک فلدمن
ناشر: سروش - آبان 1389
220000 ریال
ویل دورانت، پرویز مرزبان (مترجم)، سهیل آذری (مترجم)، فریدون بدره ای (مترجم) ویل دورانت
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - خرداد 1401
هورست وولدمار جنسن، دوراجین جنسن، پرویز مرزبان (مترجم) هورست وولدمار جنسن
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - بهمن 1400
4750000 ریال
ویلیام جیمز دورانت، آریل دورانت، فریدون بدره ای (مترجم)، پرویز مرزبان (مترجم)، سهیل آذری (مترجم) ویلیام جیمز دورانت
ناشر: علمی و فرهنگی - اردیبهشت 1385
102000000 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد