ترتیب بر اساس:
بن روتکی، هاشم حبیبی (مترجم)، حسین شیرازی (مترجم) بن روتکی
ناشر: ناقوس، زانیس - 1386
20000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 1402
550000 ریال 440000 ریال
بن روتکی، هاشم حبیبی (مترجم)، حسین شیرازی (مترجم) بن روتکی
ناشر: ناقوس - اردیبهشت 1386
20000 ریال
والتر سوروکا، هاشم حبیبی (مترجم)، رضا نورانی (مترجم) والتر سوروکا
ناشر: هیراد، ماهنامه صنعت بسته بندی - آذر 1391
60000 ریال
والتر سرکا، هاشم حبیبی (مترجم)، رضا نورانی (ویراستار) والتر سرکا
ناشر: هیراد، ماهنامه صنعت بسته بندی - آذر 1391
88000 ریال
والتر سرکا، هاشم حبیبی (مترجم)، رضا نورانی (ویراستار) والتر سرکا
ناشر: هیراد، ماهنامه صنعت بسته بندی - آذر 1391
50000 ریال
والتر سرکا، هاشم حبیبی (مترجم)، رضا نورانی (ویراستار) والتر سرکا
ناشر: هیراد، ماهنامه صنعت بسته بندی - آذر 1391
60000 ریال
والتر سرکا، هاشم حبیبی (مترجم)، رضا نورانی (ویراستار) والتر سرکا
ناشر: هیراد، ماهنامه صنعت بسته بندی - آذر 1391
70000 ریال
والتر سرکا، هاشم حبیبی (مترجم)، رضا نورانی (ویراستار) والتر سرکا
ناشر: هیراد، ماهنامه صنعت بسته بندی - آذر 1391
60000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد