ترتیب بر اساس:
پیتر جکسون، امیرهوشنگ فلاح راد (مترجم)، مسعود طالب خان گروسی (مترجم)، نیما فرزانه (مترجم)، کامران سرداری (ویراستار) پیتر جکسون
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - فروردین 1403
2750000 ریال 2475000 ریال
برایان تریسی، سپیده بیات ترک (مترجم) برایان تریسی
ناشر: آدینه - 1402
600000 ریال 480000 ریال
چارلز ویل کاکس، نیما فرزانه (مترجم)، مسلم باشتنی (مترجم)، عباسعلی ناصریان (مترجم)، سعید حسنی (مترجم) چارلز ویل کاکس
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - آذر 1386
1100000 ریال 990000 ریال
جی . سی. دبلیواینگلند، امیرهوشنگ فلاح راد (مترجم)، مسعود طالب خان گروسی (مترجم)، نیما فرزانه (مترجم)، حسام دهقانی (ویراستار) جی . سی. دبلیواینگلند
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - اردیبهشت 1391
1100000 ریال 990000 ریال
برادفورد اسمیت، غلامرضا افشاری (مترجم)، حسام الدین سیفی (مترجم)، محمدمهدی علومی (مترجم)، نیما فرزانه (مترجم)، مرتضی گرجی دوز (مترجم)، سیدحسین مرجانمهر (مترجم)، افشین رئوفی (مترجم) برادفورد اسمیت
ناشر: نوربخش - آذر 1400
2300000 ریال
برادفورد اسمیت، نیما فرزانه (مترجم)، حسام الدین سیفی (مترجم)، محمدمهدی علومی (مترجم)، شهاب الدین صافی (مترجم)، غلامرضا افشاری (مترجم)، مرتضی گرجی دوز (مترجم)، افشین رئوفی (مترجم)، محمدرضا مخبردزفولی (مترجم) برادفورد اسمیت
ناشر: دانش نگار، نوربخش - بهمن 1389
350000 ریال
برادفورد اسمیت، نیما فرزانه (مترجم)، حسام الدین سیفی (مترجم)، محمدمهدی علومی (مترجم)، شهاب الدین صافی (مترجم)، غلامرضا افشاری (مترجم)، مرتضی گرجی دوز (مترجم)، افشین رئوفی (مترجم)، محمدرضا مخبردزفولی (مترجم) برادفورد اسمیت
ناشر: دانش نگار - اسفند 1400
3000000 ریال
یان گوردون، امیرهوشنگ فلاح راد (مترجم)، نیما فرزانه (ویراستار) یان گوردون
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - آبان 1391
700000 ریال
گری انگلند، مهران فرهودی مقدم، پرویز هورشتی (مترجم)، نیما فرزانه (مترجم)، امیرهوشنگ فلاح راد (مترجم) گری انگلند
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 1382
17000 ریال
معصومه خانزاده، معصومه خداپرست، عباد نیکویی، نیما فرزانه، علی بهارمست(زیرنظر) معصومه خانزاده
ناشر: ایتا گروه - خرداد 1402
1000000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد