ترتیب بر اساس:
گروه تالیف انتشارات مهر و ماه نو، سمیه حیدری (ویراستار)، روزبه اسحاقیان (ویراستار)، پریسا گل محمدی (ویراستار)، نگین تربتی (ویراستار) گروه تالیف انتشارات مهر و ماه نو
ناشر: مهر و ماه نو - اسفند 1393
25000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 1402
550000 ریال 440000 ریال
گروه تالیف انتشارات مهر و ماه نو، مینا نظری (ویراستار)، سمیه حیدری (ویراستار)، پریسا گل محمدی (ویراستار)، نگین تربتی (ویراستار) گروه تالیف انتشارات مهر و ماه نو
ناشر: مهر و ماه نو - اسفند 1393
25000 ریال
گروه تالیف انتشارات مهر و ماه نو، مینا نظری (ویراستار)، سمیه حیدری (ویراستار)، روزبه اسحاقیان (ویراستار)، پریسا گل محمدی (ویراستار)، نگین تربتی (ویراستار) گروه تالیف انتشارات مهر و ماه نو
ناشر: مهر و ماه نو - اسفند 1393
25000 ریال
بهروز یحیی، علی نوری، سیدهادی هاشمی، امید یعقوبی فرد، الهام زارعی، حمزه نصراللهی، مهران ترکمان، آزیتا بیدقی، نگین تربتی، فخری امام جمعه، روزبه محمدنژاد، شیلان نصیرزاده، هایده عبادی، سمیه حیدری (ویراستار)، روزبه اسحاقیان (ویراستار)، پریسا گل محمدی (ویراستار) بهروز یحیی
ناشر: مهر و ماه نو - اسفند 1393
25000 ریال
بهروز یحیی، سیدهادی هاشمی، امید یعقوبی فرد، الهام زارعی، حمزه نصراللهی، مهران ترکمان، فخری امام جمعه، روزبه محمدنژاد، شیلان نصیرزاده، مینا نظری (ویراستار)، سمیه حیدری (ویراستار)، روزبه اسحاقیان (ویراستار)، پریسا گل محمدی (ویراستار)، نگین تربتی (ویراستار)، علی نوری (زیرنظر)، آزیتا بیدقی (زیرنظر)، هایده عبادی (زیرنظر) بهروز یحیی
ناشر: مهر و ماه نو - اسفند 1393
25000 ریال
ناشر: مهر و ماه نو - اسفند 1395
230000 ریال
محمدرضا عابدینی، نگین تربتی (ویراستار) محمدرضا عابدینی
ناشر: مهر و ماه نو - تیر 1396
35000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد