جستجوی دقیق تر
ترتیب بر اساس:
مالکوم.اس تالر، علی اشراقی (مترجم)، نسیم صدری زاده ایرانی (مترجم)، محمدمهدی غیرتیان (ویراستار)، منوچهر قارونی (مقدمه) مالکوم.اس تالر
ناشر: اندیشه رفیع - خرداد 1389
89500 ریال
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - اسفند 1401
600000 ریال 480000 ریال
محمدمهدی غیرتیان (مترجم)، علی اشراقی (مترجم)، نسیم صدری زاده ایرانی (مترجم)، منوچهر قارونی (زیرنظر) محمدمهدی غیرتیان (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - دی 1392
140000 ریال
مالکوم.اس تالر، علی اشراقی (مترجم)، نسیم صدری زاده ایرانی (مترجم)، محمدمهدی غیرتیان (ویراستار)، منوچهر قارونی (مقدمه) مالکوم.اس تالر
ناشر: اندیشه رفیع - آبان 1387
6950 ریال
نمایش 1 - 3 از 3 مورد