جستجوی دقیق تر
ترتیب بر اساس:
مالکوم.اس تالر، علی اشراقی (مترجم)، نسیم صدری زاده ایرانی (مترجم)، محمدمهدی غیرتیان (ویراستار)، منوچهر قارونی (مقدمه) مالکوم.اس تالر
ناشر: اندیشه رفیع - خرداد 1389
89500 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - خرداد 1400
800000 ریال 640000 ریال
محمدمهدی غیرتیان (مترجم)، علی اشراقی (مترجم)، نسیم صدری زاده ایرانی (مترجم)، منوچهر قارونی (زیرنظر) محمدمهدی غیرتیان (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - دی 1392
140000 ریال
مالکوم.اس تالر، علی اشراقی (مترجم)، نسیم صدری زاده ایرانی (مترجم)، محمدمهدی غیرتیان (ویراستار)، منوچهر قارونی (مقدمه) مالکوم.اس تالر
ناشر: اندیشه رفیع - آبان 1387
6950 ریال
نمایش 1 - 3 از 3 مورد