ترتیب بر اساس:
پروین تقی زاده، کامران وفائی ده باغی، مریم چاله چاله، ندا ساعدپناه، محمد محبوب نیا پروین تقی زاده
ناشر: سنجش و دانش - آذر 1398
250000 ریال
فایز جاپی، فاطمه پورحسینی آقکندی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) فایز جاپی
ناشر: آدینه - 1400
350000 ریال 280000 ریال
علی سروش، کامران وفایی ده باغی، علیرضا جان بخش، ندا ساعدپناه، حیدرعلی قشقایی، سیده معصومه احمدی، فاطمه بقائی، سیده اعظم رحیمی علی سروش
ناشر: سنجش و دانش، گروه آموزشی مدرس - تیر 1398
400000 ریال
کامران وفائی ده باغی، مریم جنت المکان، فیروزه حاتمی حاجی آبادی، ندا ساعدپناه، پریچهر نوری، افسانه فتحی کامران وفائی ده باغی
ناشر: سنجش و دانش، گروه آموزشی مدرس - تیر 1398
350000 ریال
نمایش 1 - 3 از 3 مورد