ترتیب بر اساس:
الکساندر الدر، مانی مرادی (مترجم)، میثم پیری (مترجم) الکساندر الدر
ناشر: چالش - مهر 1399
2600000 ریال 2340000 ریال
سان تزو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم)، نجمه افشاری (مترجم) سان تزو
ناشر: آدینه - آبان 1401
700000 ریال 560000 ریال
اسکات کارنی، میثم پیری (مترجم) اسکات کارنی
ناشر: چالش - مهر 1402
2400000 ریال 2160000 ریال
الکساندر الدر، مانی مرادی (مترجم)، میثم پیری (مترجم) الکساندر الدر
ناشر: چالش - اسفند 1399
2600000 ریال 2340000 ریال
نمایش 1 - 3 از 3 مورد