جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
علی کروالیان، مهبد توانائیان (ویراستار) علی کروالیان
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، سه استاد - آذر 1390
180000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 1402
550000 ریال 440000 ریال
الهه شاملو، سعید میرمحمدی، الهام ملک پور (ویراستار)، مهبد توانائیان (ویراستار) الهه شاملو
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، سه استاد - دی 1390
105000 ریال
مجید آزادبخت، خشایار خلیلیان (ویراستار)، مهبد تواناییان (ویراستار)، امیرحسین اکرامی (ویراستار) مجید آزادبخت
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، سه استاد - اردیبهشت 1388
12000 ریال
مجید آزادبخت، بهزاد خسروی (ویراستار)، سارا اسدی (ویراستار)، مهبد تواناییان (ویراستار)، امیرحسین اکرامی (ویراستار) مجید آزادبخت
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، سه استاد - اردیبهشت 1388
12000 ریال
مجید آزادبخت، بهزاد خسروی (ویراستار)، سارا اسدی (ویراستار)، مهبد تواناییان (ویراستار) مجید آزادبخت
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 1386
12000 ریال
آلاله بلالی مقدم، پرنیان حسینی، هانیه عرب آباد، الهام ملک پور (ویراستار)، گلناز حسامی (ویراستار)، مهبد توانائیان (ویراستار)، مانی صمدانی (زیرنظر) آلاله بلالی مقدم
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، سه استاد - دی 1390
150000 ریال
فرزانه سادات میرمجیدی، زهرا تقی پور (ویراستار)، مهبد تواناییان (زیرنظر) فرزانه سادات میرمجیدی
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، سه استاد - آبان 1390
110000 ریال
مجید آزادبخت، سارا اسدی (ویراستار)، امیرحسین اکرامی (ویراستار)، مهبد توانائیان (ویراستار) مجید آزادبخت
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، سه استاد - تیر 1389
12000 ریال
مهرنوش آقاقلی زاده، ندا حبیبی (ویراستار)، مهبد توانائیان (زیرنظر)، سیده پونه مرتضویان (زیرنظر) مهرنوش آقاقلی زاده
ناشر: کانون فرهنگی آموزش، سه استاد - اردیبهشت 1391
40000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد