ترتیب بر اساس:
منیرالدین اعتضادی (مترجم)، اشرف رحمانی (گردآورنده)، کورش طارمی (گردآورنده) منیرالدین اعتضادی (مترجم)
ناشر: راشین - بهمن 1391
25000 ریال 22500 ریال
ناشر: آدینه - 1402
950000 ریال 760000 ریال
ناشر: راشین - 1388
15000 ریال
برایان تریسی، منیرالدین اعتضادی (مترجم)، اشرف رحمانی (ویراستار) برایان تریسی
ناشر: راشین - تیر 1389
30000 ریال
برایان تریسی، منیرالدین اعتضادی (مترجم)، کورش طارمی (گردآورنده)، اشرف رحمانی (گردآورنده) برایان تریسی
ناشر: راشین - مرداد 1388
17500 ریال
برایان تریسی، منیرالدین اعتضادی (مترجم)، فرخ بافنده (ویراستار) برایان تریسی
ناشر: راشین - 1389
30000 ریال
برایان تریسی، منیرالدین اعتضادی (مترجم)، فرخ بافنده (ویراستار) برایان تریسی
ناشر: راشین - خرداد 1389
30000 ریال
برایان تریسی، منیرالدین اعتضادی (مترجم)، کورش طارمی (گردآورنده)، اشرف رحمانی (گردآورنده) برایان تریسی
ناشر: راشین - آذر 1388
12000 ریال
برایان تریسی، منیرالدین اعتضادی (مترجم)، کورش طارمی (گردآورنده)، اشرف رحمانی (گردآورنده) برایان تریسی
ناشر: راشین - 1387
18000 ریال
آن چارلیش، آنجلا رابرت شاو، منیرالدین اعتضادی (مترجم)، فرخ بافنده (ویراستار) آن چارلیش
ناشر: راشین - آذر 1385
19500 ریال
منیرالدین اعتضادی (مترجم)، کورش طارمی (گردآورنده)، اشرف رحمانی (گردآورنده) منیرالدین اعتضادی (مترجم)
ناشر: راشین - شهریور 1388
15000 ریال
برایان تریسی، کمپل فریزر، منیرالدین اعتضادی (مترجم)، آتوسا حسینی (ویراستار) برایان تریسی
ناشر: راشین - بهمن 1387
32000 ریال
برایان تریسی، منیرالدین اعتضادی (مترجم)، آزاده مبشر (ویراستار) برایان تریسی
ناشر: راشین - اردیبهشت 1387
35000 ریال
ناشر: راشین - 1388
25000 ریال
جانت بورد، کارن هارل، منیرالدین اعتضادی (مترجم)، فرخ بافنده (ویراستار) جانت بورد
ناشر: راشین - آذر 1385
17000 ریال
ناشر: راشین - شهریور 1392
30000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد