ترتیب بر اساس:
محمدرضا سرمدی، عباس محمدی، عباس شکاری، معصومه صمدی (ویراستار) محمدرضا سرمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - تیر 1402
1840000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - خرداد 1400
800000 ریال 640000 ریال
مهدی دوانی، معصومه صمدی مهدی دوانی
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - تیر 1387
28000 ریال
عبدالقادر تکه ئی، معصومه صمدی(گرافیست) عبدالقادر تکه ئی
ناشر: طاهری - دی 1398
190000 ریال
معصومه صمدی، زهرا رستم نژادلنگان معصومه صمدی
ناشر: علیم نور - اسفند 1396
150000 ریال
معصومه صمدی، رقیه حسن زاده هیر معصومه صمدی
ناشر: کتاب تربیت - آذر 1395
150000 ریال
معصومه صمدی، مریم جمالی معصومه صمدی
ناشر: کتاب تربیت - آذر 1395
150000 ریال
معصومه صمدی، محمدعلی مرادی پور معصومه صمدی
ناشر: سنجش و دانش - آذر 1402
250000 ریال
ناشر: سنجش و دانش - اسفند 1402
250000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد