ترتیب بر اساس:
باری هیندس، مصطفی یونسی (مترجم)، مراد ثقفی (مقدمه) باری هیندس
ناشر: پردیس دانش - اسفند 1390
1200000 ریال 1080000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
400000 ریال 320000 ریال
مصطفی یونسی، مجید خدوری مصطفی یونسی
ناشر: دانشگاه مفید - خرداد 1394
420000 ریال 350000 ریال
فردراینهارد دالمایر، مصطفی یونسی (مترجم) فردراینهارد دالمایر
ناشر: پرسش - آذر 1387
3000000 ریال 2700000 ریال
دیو رابینسون، مصطفی یونسی (مترجم) دیو رابینسون
ناشر: شیرازه کتاب ما - شهریور 1398
600000 ریال 540000 ریال
دیو رابینسون، مصطفی یونسی (مترجم)، جودی گراوز (طراح) دیو رابینسون
ناشر: پردیس دانش - مرداد 1392
600000 ریال
مصطفی یونسی مصطفی یونسی
ناشر: فرهنگ صبا - مرداد 1387
40000 ریال
باری هیندس، مصطفی یونسی (مترجم) باری هیندس
ناشر: شیرازه کتاب ما - خرداد 1402
1200000 ریال
ساندرا پرالانگ، ایان چارلز یاروی، مصطفی یونسی (مترجم) ساندرا پرالانگ
ناشر: نشر مرکز - اردیبهشت 1385
39500 ریال
توماس پنگل، پیتر آهرنزدوف، مصطفی یونسی (مترجم) توماس پنگل
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - آذر 1384
40000 ریال
استوارت کلگ، مصطفی یونسی (مترجم) استوارت کلگ
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - 1383
30000 ریال
آنتونی اسمیت، جان هاچینسون، مصطفی یونسی (مترجم) آنتونی اسمیت
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - آبان 1386
38000 ریال
مصطفی یونسی(به اهتمام) مصطفی یونسی(به اهتمام)
ناشر: نگارستان اندیشه - اسفند 1402
1200000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد