ترتیب بر اساس:
علی صالحی، رضا رسولی، مجید ضماهنی (ویراستار)، اکرم هادی زاده مقدم (ویراستار) علی صالحی
ناشر: دانشگاه پیام نور - شهریور 1402
1510000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
400000 ریال 320000 ریال
ناشر: دانشگاه پیام نور - مرداد 1398
240000 ریال
مجید ضماهنی، حمیدرضا عسگری ده آبادی، حسن درویش، محمد منتظری (ویراستار) مجید ضماهنی
ناشر: دانشگاه پیام نور - اردیبهشت 1402
940000 ریال
حمیده شکاری، مجید ضماهنی حمیده شکاری
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی (یزد) - آذر 1394
140000 ریال
اسکندر شیرازی، مجید ضماهنی، اسفندیار فرج وند (ویراستار) اسکندر شیرازی
ناشر: دانشگاه پیام نور - تیر 1402
640000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد