ترتیب بر اساس:
مارک گرینبرگ، سلین دمیترویچ، کارل کوشه، ربه کا کرتز، هستی سعادت (مترجم) مارک گرینبرگ
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - شهریور 1401
780000 ریال 702000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
مارک گرینبرگ، سلین دمیترویچ، کارل کوشه، ربه کا کرتز، هستی سعادت (مترجم) مارک گرینبرگ
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - آبان 1401
430000 ریال 387000 ریال
سلین دمیترویچ، مارک گرینبرگ، کارل کوشه، ربکا کرتز، هستی سعادت (مترجم) سلین دمیترویچ
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - دی 1402
1800000 ریال 1620000 ریال
مارک گرینبرگ، سلین دمیترویچ، کارل کوشه، ربه کا کرتز، هستی سعادت (مترجم) مارک گرینبرگ
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - مهر 1401
430000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد