ترتیب بر اساس:
فرشاد ابراهیم پور، خالد عیدی زاده، حسن حبیبی (ویراستار) فرشاد ابراهیم پور
ناشر: دانشگاه پیام نور - اسفند 1402
800000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
750000 ریال 600000 ریال
هلن جعفری، آزاده نیرومند، فرشاد ابراهیم پور هلن جعفری
ناشر: دانشگاه پیام نور - دی 1399
220000 ریال
فرشاد ابراهیم پور، جواد یوسفی، کلثومه عزیزی (ویراستار) فرشاد ابراهیم پور
ناشر: دانشگاه پیام نور - مهر 1391
48000 ریال
عیسی پیری، حمیدرضا مبصری، فرشاد ابراهیم پور (ویراستار) عیسی پیری
ناشر: دانشگاه پیام نور - شهریور 1398
110000 ریال
مهدی قنواتی، فرشاد ابراهیم پور، الهام کاظم زاده مهدی قنواتی
ناشر: استادی - آذر 1388
43000 ریال
فرشاد ابراهیم پور فرشاد ابراهیم پور
ناشر: بهتاپژوهش - بهمن 1394
200000 ریال
فرشاد ابراهیم پور فرشاد ابراهیم پور
ناشر: بهتاپژوهش - بهمن 1394
280000 ریال
ناشر: مثبت - مرداد 1394
20000 ریال
فرشاد ابراهیم پور فرشاد ابراهیم پور
ناشر: مثبت - مرداد 1394
20000 ریال
حسن رحمانی، فرشاد ابراهیم پور حسن رحمانی
ناشر: بهتاپژوهش - آذر 1394
150000 ریال
دارلین ساوث ورث، فرشاد ابراهیم پور (مترجم) دارلین ساوث ورث
ناشر: نشر علم کشاورزی ایران - مرداد 1395
850000 ریال
فرشاد ابراهیم پور (مترجم)، سردار پاشا (مترجم) فرشاد ابراهیم پور (مترجم)
ناشر: خالدین - تیر 1395
250000 ریال
ونسان لوبو، فرشاد ابراهیم پور (مترجم) ونسان لوبو
ناشر: بهتاپژوهش - آذر 1394
200000 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد