ترتیب بر اساس:
فردراینهارد دالمایر، مصطفی یونسی (مترجم) فردراینهارد دالمایر
ناشر: پرسش - آذر 1387
3000000 ریال 2700000 ریال
ناشر: آدینه - 1403
2500000 ریال 2000000 ریال
فردراینهارد دالمایر، مسعود آریایی نیا (مترجم)، عباس منوچهری (مترجم)، مرتضی بحرانی (مترجم)، سیدمحسن علوی پور (مترجم)، حمید نساج (مترجم) فردراینهارد دالمایر
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - تیر 1389
52000 ریال
فردراینهارد دالمایر، یورگن هابرماس، عسگر قهرمان پور بناب فردراینهارد دالمایر
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - اسفند 1391
105000 ریال
فردراینهارد دالمایر، مسعود آریایی نیا (به اهتمام)، عباس منوچهری (به اهتمام)، مرتضی بحرانی (به اهتمام)، سیدمحسن علوی پور (به اهتمام) فردراینهارد دالمایر
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - تیر 1389
48000 ریال
فردراینهارد دالمایر، فاطمه صادقی (مترجم)، نرگس تاجیک (مترجم) فردراینهارد دالمایر
ناشر: پرسش - آبان 1384
45000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد