ترتیب بر اساس:
جیمزای.ا. جان، علی اکبر عالم رجبی (مترجم) جیمزای.ا. جان
ناشر: دانشگاه صنعتی - شهریور 1399
850000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - آبان 1401
450000 ریال 292500 ریال
یونس ا. چنگل، افشین جی. قجر، علی اکبر عالم رجبی (مترجم)، عباس نصرآزادانی (مترجم) یونس ا. چنگل
ناشر: همراه علم - مهر 1393
270000 ریال
یونس ای. سنجل، افشین جی . قجر، علی اکبر عالم رجبی (مترجم)، عباس نصرآزادانی (مترجم)، مرضیه یدا...پور (مترجم) یونس ای. سنجل
ناشر: همراه علم - 1393
240000 ریال
نمایش 1 - 3 از 3 مورد