ترتیب بر اساس:
ناشر: آریانا قلم وابسته به شرکت آریانا قلم بهسان - تیر 1402
2750000 ریال 2475000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
ناشر: آریانا قلم وابسته به شرکت آریانا قلم بهسان - تیر 1402
2750000 ریال 2475000 ریال
دبلیو.چان کیم، رنه مابورنیا، علیرضا پورممتاز (مترجم) دبلیو.چان کیم
ناشر: آریانا قلم وابسته به شرکت آریانا قلم بهسان - تیر 1400
2750000 ریال
بارت کاسکو، علیرضا پورممتاز (مترجم)، علی اکبر غفاری صفت (مترجم)، عادل مقصودپور (مترجم)، جمشید قسیمی (مترجم) بارت کاسکو
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - اسفند 1384
1400000 ریال
دبلیو. چان کیم، رنه مابورنیا، علیرضا پورممتاز (مترجم) دبلیو. چان کیم
ناشر: آسیا - مرداد 1388
95000 ریال
علیرضا پورممتاز، شهره مدرسی تهرانی، حسین درخشان، محمد رنجبری، مهدی صداقت پیام علیرضا پورممتاز
ناشر: خانه کتاب - 1381
35000 ریال
علیرضا پورممتاز، عادل مقصودپور علیرضا پورممتاز
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - بهمن 1393
240000 ریال
علیرضا پورممتاز (به اهتمام)، مرتضی مشایخی (به اهتمام)، عباس زارعی هنزکی (به اهتمام) علیرضا پورممتاز (به اهتمام)
ناشر: آریانا قلم - فروردین 1390
62000 ریال
علیرضا پورممتاز، محمود شالچی طوسی، شهره مدرسی تهرانی علیرضا پورممتاز
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 1383
45000 ریال
علیرضا پورممتاز (ویراستار)، شهره مدرسی تهرانی (ویراستار)، محمود شالچی طوسی (زیرنظر) علیرضا پورممتاز (ویراستار)
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - شهریور 1384
75000 ریال
علیرضا پورممتاز، شهره مدرسی تهرانی، حسین درخشان، محمد رنجبری، سعید بهشتی علیرضا پورممتاز
ناشر: خانه کتاب - 1382
30000 ریال
علیرضا پورممتاز (مترجم)، مصطفی اسلامیه (ویراستار)، هادی غبرائی (ویراستار) علیرضا پورممتاز (مترجم)
ناشر: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر - دی 1388
علیرضا پورممتاز (مترجم)، مصطفی اسلامیه (ویراستار)، هادی غبرائی (ویراستار) علیرضا پورممتاز (مترجم)
ناشر: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر - دی 1388
علیرضا پورممتاز (مترجم)، مصطفی اسلامیه (ویراستار)، هادی غبرائی (ویراستار) علیرضا پورممتاز (مترجم)
ناشر: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر - دی 1388
سعید شکری (ویراستار)، فریبا نصرتی (ویراستار)، علیرضا پورممتاز (به اهتمام)، مرتضی مشایخی (به اهتمام)، عباس زارعی هنزکی (به اهتمام) سعید شکری (ویراستار)
ناشر: آریانا قلم - مهر 1390
62000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد