ترتیب بر اساس:
طریق الله خان، منور اقبال، عبدالحسین جلالی (مترجم)، مسلم بمانپور (مترجم) طریق الله خان
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - آذر 1388
840000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 1403
800000 ریال 640000 ریال
منور اقبال، اوصاف احمد، طریق الله خان، حسین میسمی (مترجم)، مسلم بمانپور (مترجم) منور اقبال
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1393
140000 ریال
طریق الله خان، حبیب احمد، سیدمحمدمهدی موسوی بیوکی (مترجم) طریق الله خان
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - تیر 1387
335000 ریال
نمایش 1 - 3 از 3 مورد