جستجوی دقیق تر
دسته بندی:

موضوع:
ترتیب بر اساس:
دارن هاردی، عزت الملوک شهیدی (مترجم)، سعید گل محمدی (مترجم)، طاهره السادات میرصفی (ویراستار) دارن هاردی
ناشر: نسل نو اندیش - بهمن 1402
3399000 ریال 3059100 ریال
ناشر: آدینه - 1402
950000 ریال 760000 ریال
طاهره السادات میرصفی (ویراستار)، فاطمه زیتونی (ویراستار)، محمدعلی عباسی (ویراستار)، حسین عموزاده(گردآورنده)، سعیده غلامی(گردآورنده) طاهره السادات میرصفی (ویراستار)
ناشر: نشر نور هدایت - اسفند 1401
طاهره السادات میرصفی (ویراستار)، حسین عموزاده(گردآورنده)، سعیده غلامی(گردآورنده) طاهره السادات میرصفی (ویراستار)
ناشر: نشر نور هدایت - اسفند 1401
طاهره السادات میرصفی (ویراستار)، محمدعلی عباسی (ویراستار)، حسین عموزاده(گردآورنده)، سعیده غلامی(گردآورنده) طاهره السادات میرصفی (ویراستار)
ناشر: نشر نور هدایت - تیر 1402
طاهره السادات میرصفی (ویراستار)، محمدعلی عباسی (ویراستار)، حسین عموزاده(گردآورنده)، سعیده غلامی(گردآورنده)، ابراهیم میرزاحسینی(زیرنظر) طاهره السادات میرصفی (ویراستار)
ناشر: نشر نور هدایت - آبان 1402
طاهره السادات میرصفی (ویراستار)، محمدعلی عباسی (ویراستار)، حسین عموزاده(گردآورنده)، سعیده غلامی(گردآورنده) طاهره السادات میرصفی (ویراستار)
ناشر: نشر نور هدایت - شهریور 1402
اکهارت تول، حمیده دینی (مترجم)، طاهره السادات میرصفی (ویراستار) اکهارت تول
ناشر: آسو - اسفند 1402
1500000 ریال
طاهره السادات میرصفی (ویراستار)، محمدعلی عباسی (ویراستار)، حسین عموزاده(گردآورنده)، سعیده غلامی(گردآورنده)، ابراهیم میرزاحسینی(زیرنظر) طاهره السادات میرصفی (ویراستار)
ناشر: نشر نور هدایت - اسفند 1402
طاهره السادات میرصفی (ویراستار)، محمدعلی عباسی (ویراستار)، حسین عموزاده(گردآورنده)، سعیده غلامی(گردآورنده)، ابراهیم میرزاحسینی(زیرنظر) طاهره السادات میرصفی (ویراستار)
ناشر: نشر نور هدایت - اسفند 1402
طاهره السادات میرصفی (ویراستار)، حسین عموزاده(گردآورنده)، سعیده غلامی(گردآورنده)، ابراهیم میرزاحسینی(زیرنظر) طاهره السادات میرصفی (ویراستار)
ناشر: نشر نور هدایت - فروردین 1403
طاهره السادات میرصفی (ویراستار)، ابراهیم میرزاحسینی(گردآورنده) طاهره السادات میرصفی (ویراستار)
ناشر: مهرگان قلم - دی 1402
طاهره السادات میرصفی (ویراستار)، محمدعلی عباسی (ویراستار)، حسین عموزاده(گردآورنده)، سعیده غلامی(گردآورنده) طاهره السادات میرصفی (ویراستار)
ناشر: نشر نور هدایت - شهریور 1402
طاهره السادات میرصفی (ویراستار)، محمدعلی عباسی (ویراستار)، حسین عموزاده(گردآورنده)، سعیده غلامی(گردآورنده) طاهره السادات میرصفی (ویراستار)
ناشر: نشر نور هدایت - مهر 1402
طاهره السادات میرصفی (ویراستار)، محمدعلی عباسی (ویراستار)، حسین عموزاده(گردآورنده)، سعیده غلامی(گردآورنده)، ابراهیم میرزاحسینی(زیرنظر) طاهره السادات میرصفی (ویراستار)
ناشر: نشر نور هدایت - اسفند 1402
نمایش 1 - 14 از 14 مورد