ترتیب بر اساس:
کالو، سیروس مسیحا (مترجم)، محمد مقدم (مترجم)، علیرضا مطلبی آذر (مترجم)، حمدالله کاظمی (ویراستار)، محمدباقر بهادری (ویراستار) کالو
ناشر: دانشگاه تبریز - بهمن 1390
245000 ریال 220500 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
حسن عدالت نمین، ابراهیم جدیری سلیمی، سیروس مسیحا حسن عدالت نمین
ناشر: سمت - بهمن 1402
1020000 ریال
هانس کریستین وین، سیروس مسیحا (مترجم)، فریبرز شکاری (مترجم)، بهروز اسماعیل پور (مترجم) هانس کریستین وین
ناشر: دانش زنجان - آبان 1389
49000 ریال
ابراهیم جدیری سلیمی، سیروس مسیحا، حسن عدالت نمین، فرهاد توحیدی (مترجم) ابراهیم جدیری سلیمی
ناشر: واژه - آذر 1387
24000 ریال
زاریک ملکونیان، سیروس مسیحا، حبیب کاظم نیا زاریک ملکونیان
ناشر: سمت - اسفند 1399
115000 ریال
محمدرضا حسندخت، سیروس مسیحا (ویراستار) محمدرضا حسندخت
ناشر: سلسله - آبان 1391
1500000 ریال
سیروس مسیحا، مهدی بهنامیان، مهسا خطیبی، شهره هاشمی جم سیروس مسیحا
ناشر: ستوده - 1381
9000 ریال
سیروس مسیحا، مهدی بهنامیان، توحید میزانی سیروس مسیحا
ناشر: ستوده - آبان 1384
15000 ریال
هانس کریستین وین، سیروس مسیحا (مترجم)، فرید شکاری (مترجم)، بهروز اسماعیل پور (مترجم) هانس کریستین وین
ناشر: دانشگاه زنجان - دی 1385
35000 ریال
محمدرضا حسندخت، سیروس مسیحا (ویراستار) محمدرضا حسندخت
ناشر: سلسبیل - مهر 1391
850000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد