ترتیب بر اساس:
سیدحمید خداداد، شهریار عزیزی، حسین میرحسینی، معصومه اروانه (ویراستار) سیدحمید خداداد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
110000 ریال
چارلز دوهینگ، نسرین امامی (مترجم) چارلز دوهینگ
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
سیدحمید خداداد سیدحمید خداداد
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - آبان 1401
2590000 ریال 2072000 ریال
سیدحمید خداداد سیدحمید خداداد
ناشر: بامداد کتاب - مهر 1388
149000 ریال
ناشر: دانشگاه تربیت معلم - آذر 1385
8000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد