ترتیب بر اساس:
سول هوفمن، سوزان اورت، سیاوش دهقانیان (مترجم)، فرخ دین قزلی (مترجم)، محمود دانشورکاخکی (مترجم)، محمدرضا کهنسال (ویراستار) سول هوفمن
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - خرداد 1390
1900000 ریال 1710000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
950000 ریال 760000 ریال
مانفرد کیرش گسنر، سیاوش دهقانیان (مترجم)، حسن نصیری مقدم (مترجم) مانفرد کیرش گسنر
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - آذر 1392
1300000 ریال 1170000 ریال
جان آسافوآجایی، سیاوش دهقانیان (مترجم) جان آسافوآجایی
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - آذر 1388
700000 ریال 630000 ریال
سیمون درسنر، سیاوش دهقانیان (مترجم)، فرخ دین قزلی (مترجم)، محمود دانشورکاخکی (مترجم)، مهدی نصیری محلاتی (ویراستار) سیمون درسنر
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - فروردین 1387
700000 ریال 630000 ریال
ایان بیتمن، گری ترنر، دیویدویلیام پیرس، سیاوش دهقانیان (مترجم)، عوض کوچکی (مترجم)، علی کلاهی اهری (مترجم) ایان بیتمن
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - شهریور 1388
1500000 ریال 1350000 ریال
اس.اس. دیلون، جاسبرسینگ، سیاوش دهقانیان (مترجم)، عوض کوچکی (مترجم)، علی کلاهی اهری (مترجم) اس.اس. دیلون
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - اردیبهشت 1388
900000 ریال 810000 ریال
دیوید گریگ، عوض کوچکی (مترجم)، سیاوش دهقانیان (مترجم)، علی کلاهی اهری (مترجم) دیوید گریگ
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - بهمن 1390
900000 ریال 810000 ریال
جان پی. ورکمن، سیاوش دهقانیان (مترجم)، ناصر شاهنوشی (مترجم)، عوض کوچکی (مترجم) جان پی. ورکمن
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - خرداد 1386
500000 ریال 450000 ریال
کرافورد، سیاوش دهقانیان (مترجم)، محمد قربانی (مترجم)، فرخ دین قزلی (مترجم)، ناصر شاهنوشی (ویراستار) کرافورد
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - خرداد 1386
31000 ریال
رونالدآرتور شریمپر، سیاوش دهقانیان (مترجم)، محمد قربانی (مترجم)، فرخ دین قزلی (مترجم)، ناصر شاهنوشی (ویراستار) رونالدآرتور شریمپر
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - آبان 1389
60000 ریال
کلارنس جنسن، داگلاس دویت ساوت گیت، سیاوش دهقانیان (مترجم)، محمد قربانی (مترجم)، گیل کرامر (مترجم)، زکریا فرج زاده (مترجم) کلارنس جنسن
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 1386
32000 ریال
موکش پاندی، دیپعلی تواری، سیاوش دهقانیان (مترجم)، فرخ دین قزلی (مترجم)، ناصر شاهنوشی (مترجم) موکش پاندی
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - آبان 1389
80000 ریال
استیون مورس، سایمون بل، سیاوش دهقانیان (مترجم)، ناصر شاهنوشی (مترجم)، یدالله آذرین فر (مترجم) استیون مورس
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - اردیبهشت 1386
18000 ریال
هانس یورگن هولت مایر، سیاوش دهقانیان (مترجم)، هاشم پورآذرنگ (مترجم) هانس یورگن هولت مایر
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - تیر 1388
77000 ریال
ادوارد باربیر، سیاوش دهقانیان (مترجم)، فرخ دین قزلی (مترجم)، محمود دانشورکاخکی (مترجم)، فرخ شاهنوشی (ویراستار) ادوارد باربیر
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - مرداد 1385
17000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد