ترتیب بر اساس:
ماهیار آذر، سعید اصلان آبادی ماهیار آذر
ناشر: ما و شما - تیر 1394
1500000 ریال 1350000 ریال
ناشر: آدینه - مرداد 1402
1500000 ریال 1200000 ریال
عبدالمحمد کجباف زاده، فرهاد حسین پناه، ماهیار آذر، سعید اصلان آبادی، محسن پرویز، محمود شفیع زاده، شیرین قاضی زاده، پرویز قره خانی، فاطمه لالوها، سیما نوحی عبدالمحمد کجباف زاده
ناشر: ما و شما - بهمن 1391
1000000 ریال
عبدالمحمد کجباف زاده، فرهاد حسین پناه، شهریار هاشم زاده، ماهیار آذر، سعید اصلان آبادی، محسن پرویز، محمود شفیع زاده، سیما نوحی، سیداصغر ساداتیان عبدالمحمد کجباف زاده
ناشر: ما و شما - بهمن 1391
1000000 ریال
حسن ابوالقاسمی، حمید گلکاری، آرمن کچاریان، مصطفی شریفیان، علی ربانی، غلامرضا خاتمی، سیدحسن تنکابنی، سید ابوالفضل افجه ای، سعید اصلان آبادی، سیداصغر ساداتیان حسن ابوالقاسمی
ناشر: شهرآب، آینده سازان - شهریور 1398
3900000 ریال
سیدموید علویان، ماهیار آذر، محبوب لسان پزشکی، سیداصغر ساداتیان، شیرین قاضی زاده، سعید اصلان آبادی، مهدی امام، ناصر اصلان آبادی، سوزان پادراد، رامین حسین پناه، مرجان خلاصی، حمیده فلسفی، سونیا هاشمی قائمی سیدموید علویان
ناشر: شهرآب، آینده سازان - مهر 1386
59000 ریال
سعید اصلان آبادی، رباب مقصودی، وهاب اصل رحیمی سعید اصلان آبادی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی تبریز، معاونت پژوهشی - 1382
سیداصغر ساداتیان، حسن ابوالقاسمی، سعید اصلان آبادی، حمید گلکاری، سیدابوالفضل افجه ای، سیدحسن تنکابنی، غلامرضا خاتمی، علی ربانی، مصطفی شریفیان، آرمن کچاریان سیداصغر ساداتیان
ناشر: نور دانش - اردیبهشت 1385
128000 ریال
محمدعبدالباقی فهمی، امیرحسین لادن (مترجم)، سعید اصلان آبادی (مترجم)، ژاله پارچه آذری (مترجم)، سینا اصلان آبادی (مترجم) محمدعبدالباقی فهمی
ناشر: آشینا - بهمن 1402
3000000 ریال
سعید اصلان آبادی، محسن امینی، محسن پرویز، احمدرضا سروش، سیدموید علویان، حسین خدمت، سیداصغر ساداتیان سعید اصلان آبادی
ناشر: ما و شما - بهمن 1391
17000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد