ترتیب بر اساس:
والتر سوروکا، رضا نورانی (مترجم)، حجت سلمانی (مترجم) والتر سوروکا
ناشر: هیراد، ماهنامه صنعت بسته بندی - آذر 1391
80000 ریال
چارلز دوهینگ، نسرین امامی (مترجم) چارلز دوهینگ
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
لیان یانگ زانگ، رضا نورانی (مترجم)، مصطفی شریف زاده (مترجم) لیان یانگ زانگ
ناشر: صدا - مرداد 1390
95000 ریال
والتر سوروکا، هاشم حبیبی (مترجم)، رضا نورانی (مترجم) والتر سوروکا
ناشر: هیراد، ماهنامه صنعت بسته بندی - آذر 1391
60000 ریال
حجت سلمانی (مترجم)، رضا نورانی (ویراستار) حجت سلمانی (مترجم)
ناشر: هیراد - اسفند 1384
12000 ریال
والتر سرکا، هاشم حبیبی (مترجم)، رضا نورانی (ویراستار) والتر سرکا
ناشر: هیراد، ماهنامه صنعت بسته بندی - آذر 1391
88000 ریال
والتر سرکا، هاشم حبیبی (مترجم)، رضا نورانی (ویراستار) والتر سرکا
ناشر: هیراد، ماهنامه صنعت بسته بندی - آذر 1391
50000 ریال
والتر سرکا، حجت سلمانی (مترجم)، رضا نورانی (ویراستار) والتر سرکا
ناشر: هیراد، ماهنامه صنعت بسته بندی - آذر 1391
60000 ریال
والتر سرکا، هاشم حبیبی (مترجم)، رضا نورانی (ویراستار) والتر سرکا
ناشر: هیراد، ماهنامه صنعت بسته بندی - آذر 1391
60000 ریال
والتر سرکا، هاشم حبیبی (مترجم)، رضا نورانی (ویراستار) والتر سرکا
ناشر: هیراد، ماهنامه صنعت بسته بندی - آذر 1391
70000 ریال
والتر سرکا، هاشم حبیبی (مترجم)، رضا نورانی (ویراستار) والتر سرکا
ناشر: هیراد، ماهنامه صنعت بسته بندی - آذر 1391
60000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد