ترتیب بر اساس:
کورتیس ام. فیت، رضا دلیریان (مترجم)، زینب آذریان (مترجم) کورتیس ام. فیت
ناشر: آراد کتاب - تیر 1402
2450000 ریال 2205000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - خرداد 1400
800000 ریال 640000 ریال
کورتیس ام. فیت، زینب آذریان (مترجم)، رضا دلیریان (مترجم) کورتیس ام. فیت
ناشر: آراد کتاب - اردیبهشت 1401
2150000 ریال 1935000 ریال
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - دی 1398
800000 ریال
کورتیس ام فیت، زینب آذریان (مترجم)، رضا دلیریان (مترجم) کورتیس ام فیت
ناشر: آراد کتاب - 1402
2450000 ریال 1960000 ریال
مایکل کاول، زینب آذریان (مترجم)، رضا دلیریان (مترجم) مایکل کاول
ناشر: چالش - تیر 1402
2900000 ریال 2610000 ریال
اندرو جانسون، زینب آذریان (مترجم)، رضا دلیریان (مترجم) اندرو جانسون
ناشر: آراد کتاب - اسفند 1400
765000 ریال
اندرو آبراهام، زینب آذریان (مترجم)، رضا دلیریان (مترجم) اندرو آبراهام
ناشر: چالش - اسفند 1400
3100000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد