ترتیب بر اساس:
تد زروچا، بهزاد ساکی (مترجم)، عباسعلی گائینی (مترجم)، دنتون.آ کولی (مقدمه) تد زروچا
ناشر: مدرسه - بهمن 1391
145000 ریال
کریس وارد، فاطمه پورحسینی آقکندی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کریس وارد
ناشر: آدینه - 1400
280000 ریال 224000 ریال
گرگوری.جی استوارت، بهزاد ساکی (مترجم)، عباسعلی گائینی (مترجم)، دنتون.آ کولی (مقدمه) گرگوری.جی استوارت
ناشر: مدرسه - بهمن 1391
130000 ریال
سوزان وایتمور، عباسعلی گائینی (مترجم)، بهزاد ساکی (مترجم)، دنتون.آ کولی (مقدمه) سوزان وایتمور
ناشر: مدرسه - بهمن 1391
100000 ریال
گرگوری.جی استوارت، بهزاد ساکی (مترجم)، عباسعلی گائینی (مترجم)، دنتون.آ کولی (مقدمه)، علی دانشور (گرافیست) گرگوری.جی استوارت
ناشر: مدرسه - بهمن 1392
180000 ریال
رابرت جیمز سالیوان، دنتون.آ کولی (مقدمه) رابرت جیمز سالیوان
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - مرداد 1394
200000 ریال
لینت راشتون، بهزاد ساکی (مترجم)، عباسعلی گائینی (مترجم)، دنتون.آ کولی (مقدمه) لینت راشتون
ناشر: مدرسه - بهمن 1391
120000 ریال
لینت راستون، علی ابطحی راد (مترجم)، دنتون.آ کولی (مقدمه) لینت راستون
ناشر: تیمورزاده، طبیب - بهمن 1392
98000 ریال
رابرت سولیوان، مجید حسن قمی (مترجم)، ندا رضوان (مترجم)، دنتون.آ کولی (مقدمه) رابرت سولیوان
ناشر: تیمورزاده، طبیب - بهمن 1392
98000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد