ترتیب بر اساس:
دانشکده کسب و کارهاروارد، مسعود سلطانی (مترجم) دانشکده کسب و کارهاروارد
ناشر: آریانا قلم وابسته به شرکت آریانا قلم بهسان - اردیبهشت 1403
750000 ریال 675000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 1402
550000 ریال 440000 ریال
دانشکده کسب و کارهاروارد، مسعود سلطانی (مترجم) دانشکده کسب و کارهاروارد
ناشر: آریانا قلم وابسته به شرکت آریانا قلم بهسان - شهریور 1402
640000 ریال 576000 ریال
دانشکده کسب و کارهاروارد، مرتضی بخشایش (مترجم)، سارا احمدی (مترجم) دانشکده کسب و کارهاروارد
ناشر: آریانا قلم وابسته به شرکت آریانا قلم بهسان - اسفند 1401
800000 ریال 720000 ریال
دانشکده کسب و کارهاروارد، پیام نورصالحی (مترجم)، نگین شهامتی فرد (مترجم) دانشکده کسب و کارهاروارد
ناشر: آریانا قلم وابسته به شرکت آریانا قلم بهسان - شهریور 1402
680000 ریال 612000 ریال
دانشکده کسب و کارهاروارد، حمید اسلامیان (مترجم)، مجید کرمی (مترجم) دانشکده کسب و کارهاروارد
ناشر: آریانا قلم وابسته به شرکت آریانا قلم بهسان - اسفند 1402
750000 ریال 675000 ریال
دانشکده کسب و کارهاروارد، مجتبی اسدی (مترجم)، مجید کرمی (مترجم) دانشکده کسب و کارهاروارد
ناشر: آریانا قلم وابسته به شرکت آریانا قلم بهسان - اسفند 1402
870000 ریال 783000 ریال
دانشکده کسب و کارهاروارد، سمیه محمدی (مترجم)، مریم شهبازی (مترجم) دانشکده کسب و کارهاروارد
ناشر: آریانا قلم وابسته به شرکت آریانا قلم بهسان - شهریور 1402
640000 ریال 576000 ریال
دانشکده کسب و کار هاروارد، پیام نورصالحی (مترجم)، نگین شهامتی فرد (مترجم) دانشکده کسب و کار هاروارد
ناشر: آریانا قلم - فروردین 1391
190000 ریال
دانشکده کسب و کار هاروارد، مجتبی اسدی (مترجم)، مجید کرمی (مترجم) دانشکده کسب و کار هاروارد
ناشر: آریانا قلم - خرداد 1391
35000 ریال
دانشکده کسب و کار هاروارد، مرتضی بخشایشی (مترجم)، سارا احمدی (مترجم) دانشکده کسب و کار هاروارد
ناشر: آریانا قلم - فروردین 1391
30000 ریال
دانشکده کسب و کار هاروارد، حمید اسلامیان (مترجم)، مجید کرمی (مترجم) دانشکده کسب و کار هاروارد
ناشر: آریانا قلم - خرداد 1391
30000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد