ترتیب بر اساس:
ناشر: فرهنگستان هنر - بهمن 1389
550000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 1403
800000 ریال 640000 ریال
ابوالقاسم اسماعیل پور (به اهتمام)، نقیب نقوی (به اهتمام)، محمدجعفر یاحقی (به اهتمام)، سیدمحمد دبیرسیاقی (به اهتمام)، علی اصغر پورعزت (به اهتمام)، احمد خاتمی (به اهتمام)، فرزاد قائمی (به اهتمام)، حسن بلخاری (به اهتمام)، بهمن نامورمطلق (به اهتمام)، میرجلال الدین کزازی (به اهتمام) ابوالقاسم اسماعیل پور (به اهتمام)
ناشر: علمی و فرهنگی - فروردین 1388
60000 ریال
ناشر: سوره مهر - دی 1388
59000 ریال
مارگاریت آر. میلس، مارگارت روت مایلز، حسن بلخاری (مترجم) مارگاریت آر. میلس
ناشر: بنیاد سینمایی فارابی - اردیبهشت 1386
28000 ریال
حسن بلخاری، منصور احمدی (ویراستار) حسن بلخاری
ناشر: فرهنگستان هنر - خرداد 1387
25000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد