ترتیب بر اساس:
کی. پارکر، جان اورت پارک، حسین شجاعی تهرانی (مترجم)، حسین ملک افضلی (زیرنظر) کی. پارکر
ناشر: سماط - بهمن 1390
400000 ریال
چارلز دوهینگ، نسرین امامی (مترجم) چارلز دوهینگ
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
جان اورت پارک، کی. پارکر، حسین شجاعی تهرانی (مترجم)، حسین ملک افضلی (زیرنظر) جان اورت پارک
ناشر: سماط - بهمن 1390
200000 ریال
کی. پارکر، جان اورت پارک، حسین شجاعی تهرانی (مترجم)، حسین ملک افضلی (زیرنظر) کی. پارکر
ناشر: سماط - بهمن 1390
400000 ریال
جان اورت پارک، پارک، حسین شجاعی تهرانی (مترجم)، حسین ملک افضلی (زیرنظر) جان اورت پارک
ناشر: سماط - بهمن 1390
200000 ریال
جان اورت پارک، کی. پارک، حسین شجاعی تهرانی (مترجم)، حسین ملک افضلی (مترجم) جان اورت پارک
ناشر: سماط - 1381
74500 ریال
جان اورت پارک، حسین شجاعی تهرانی (مترجم)، حسین ملک افضلی (مترجم) جان اورت پارک
ناشر: سماط - 1382
108000 ریال
جان اورت پارک، منوچهر کرمی (مترجم)، رزیتا صدرایی (مترجم)، منصور میرزایی (تدوین) جان اورت پارک
ناشر: کتاب میر - خرداد 1384
48000 ریال
جان اورت پارک، حسین شجاعی تهرانی (مترجم)، حسین ملک افضلی (مترجم) جان اورت پارک
ناشر: سماط - 1382
89500 ریال
جان اورت پارک، محمود بهزاد (مترجم) جان اورت پارک
ناشر: صبح اندیشه - اسفند 1385
69000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد