جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
ناشر: ماهی - 1401
1800000 ریال 1530000 ریال
برایان تریسی، سپیده بیات ترک (مترجم) برایان تریسی
ناشر: آدینه - 1402
600000 ریال 480000 ریال
ایرج امینی ایرج امینی
ناشر: فرزان روز - خرداد 1399
1800000 ریال 1620000 ریال
عبدالرضا(هوشنگ) مهدوی، ارمغان جزایری (مترجم)، ایرج امینی (مترجم) عبدالرضا(هوشنگ) مهدوی
ناشر: پیکان - 1382
22000 ریال
ایرج امینی، اردشیر لطفعلیان (مترجم)، ژان تولار(مقدمه) ایرج امینی
ناشر: فرزان روز - بهمن 1398
450000 ریال
ایرج امینی، اردشیر لطفعلیان (مترجم)، ژان تولار (مقدمه) ایرج امینی
ناشر: فرزان روز - شهریور 1385
140000 ریال
ایرج امینی، کریم حنفی نیری، نرگس اکبری ایرج امینی
ناشر: سازمان برنامه و بودجه کشور - مهر 1398
120000 ریال
زیبا حیدری(تهیه کننده)، ناصر افسری(تهیه کننده)، ایرج امینی(زیرنظر) زیبا حیدری(تهیه کننده)
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان - اردیبهشت 1403
600000 ریال
زیبا حیدری(تهیه کننده)، ناصر افسری(تهیه کننده)، ایرج امینی(زیرنظر) زیبا حیدری(تهیه کننده)
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان - اردیبهشت 1403
1500000 ریال
زهرا ثقفی زنجانی(گردآورنده)، بهمن جمالی(گردآورنده)، بهاره بیگدلی(گردآورنده)، عطیه بیات(گردآورنده)، ایرج امینی(زیرنظر)، مریم حرنگ(زیرنظر) زهرا ثقفی زنجانی(گردآورنده)
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان - اردیبهشت 1403
900000 ریال
ایرج امینی(زیرنظر) ایرج امینی(زیرنظر)
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان - اردیبهشت 1403
500000 ریال
مرکز آمار ایران. پژوهشکده آمار(زیرنظر)، ایرج امینی(زیرنظر)، پروانه کرمی(زیرنظر)، امیر جباری(مسئول طرح)، دانشگاه زنجان(مسئول طرح) مرکز آمار ایران. پژوهشکده آمار(زیرنظر)
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان - اردیبهشت 1403
2000000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد