ترتیب بر اساس:
اندی اندروز، فیروزه مهرزاد (مترجم)، سارا منوچهری نائینی (ویراستار) اندی اندروز
ناشر: لیوسا - اسفند 1391
60000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1403
500000 ریال 400000 ریال
اندی اندروز، فیروزه مهرزاد (مترجم)، سارا منوچهری نائینی (ویراستار) اندی اندروز
ناشر: لیوسا - آبان 1390
44000 ریال
اندی اندروز، فیروزه مهرزاد (مترجم)، سارا منوچهری (ویراستار) اندی اندروز
ناشر: لیوسا - آذر 1399
330000 ریال
اندی اندروز، فیروزه مهرزاد (مترجم) اندی اندروز
ناشر: نشر نون - مهر 1397
230000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد