ترتیب بر اساس:
اندرو تانن باوم، دیوید ج. ودرال، احسان ملکیان (مترجم)، علیرضا زارع پور (مترجم) اندرو تانن باوم
ناشر: نص - 1394
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
190000 ریال 133000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 224000 ریال
اندرو تانن باوم، احسان ملکیان (مترجم)، حسین پدرام (مترجم)، علیرضا زارع پور (مترجم) اندرو تانن باوم
ناشر: نص - 1402
2290000 ریال
اندرو تانن باوم، آلبرت وودهال، مهدی دهقان (مترجم)، علیرضا زارع پور (مترجم) اندرو تانن باوم
ناشر: نص - فروردین 1390
1690000 ریال
اندرو تانن باوم، حمید نصرتی (مترجم)، حامد کریمی (مترجم) اندرو تانن باوم
ناشر: ناقوس، زانیس - 1391
60000 ریال
اندرو تانن باوم، عین الله جعفرنژادقمی (مترجم) اندرو تانن باوم
ناشر: علوم رایانه - مهر 1389
140000 ریال
اندرو تانن باوم، دیوید ج. ودرال، احسان ملکیان (مترجم)، علیرضا زارع پور (مترجم) اندرو تانن باوم
ناشر: نص - 1394
190000 ریال
اندرو تانن باوم، دیوید ج. ودرال، احسان ملکیان (مترجم)، علیرضا زارع پور (مترجم) اندرو تانن باوم
ناشر: نص - 1392
190000 ریال
اندرو تانن باوم، دیوید ج. ودرال، علیرضا زارع پور (مترجم)، احسان ملکیان (مترجم) اندرو تانن باوم
ناشر: نص - مرداد 1398
2690000 ریال
اندرو تانن باوم، مهران گرمه ای (مترجم)، رضا اکبرزاده (مترجم)، غلامحسین رستمی (مترجم) اندرو تانن باوم
ناشر: آرتابابا، نوآوران دانشگاه پارسه - بهمن 1388
138000 ریال
اندرو تانن باوم، آلبرت وودهال، حجت الله جلیلی (مترجم) اندرو تانن باوم
ناشر: دنیای هنر - اردیبهشت 1386
75000 ریال
اندرو تانن باوم، مهران گرمه ای (مترجم)، رضا اکبرزاده (مترجم)، غلامحسین رستمی (مترجم) اندرو تانن باوم
ناشر: نیکتاب - آبان 1387
138000 ریال
اندرو تانن باوم، آلبرت وودهال، ابوالفضل طرقی حقیقت (مترجم)، محمد دانشور (ویراستار)، سیدمحمد هاشمیان (ویراستار)، آرمینا افشاری نژاد (ویراستار)، شاهین مهدی پور عطایی (ویراستار) اندرو تانن باوم
ناشر: همای دانش - مهر 1386
80000 ریال
اندرو تانن باوم، آلبرت وودهال، ابوالفضل طرقی حقیقت (مترجم)، محمد دانشور (ویراستار)، سیدمحمد هاشمیان (ویراستار)، آرمینا افشاری نژاد (ویراستار)، شاهین مهدی پور عطایی (ویراستار) اندرو تانن باوم
ناشر: همای دانش - اسفند 1388
130000 ریال
اندرو تانن باوم، آلبرت وودهال، معصومه رحیمی (مترجم) اندرو تانن باوم
ناشر: برگ سبز ماندگار - دی 1385
65000 ریال
اندرو تانن باوم، دیوید ج. ودرال، احسان ملکیان (مترجم)، علیرضا زارع پور (مترجم) اندرو تانن باوم
ناشر: نص - 1392
160000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد