ترتیب بر اساس:
عبدالله ولی نژاد (مترجم)، نصیری نیا (ویراستار)، اشرفی (ویراستار)، اکبر شیرخورشیدیان (ویراستار)، عظیمی (ویراستار) عبدالله ولی نژاد (مترجم)
ناشر: طراح - آذر 1391
190000 ریال
راجر فیشر، ویلیام یوری، نسرین امامی (مترجم) راجر فیشر
ناشر: آدینه - 1402
520000 ریال 416000 ریال
اشرفی، نسترن زندی (مترجم) اشرفی
ناشر: فرهنگستان هنر - اسفند 1388
470000 ریال
اشرفی (خطاط) اشرفی (خطاط)
ناشر: الهادی - شهریور 1387
اشرفی، زهره فیضی (مترجم)، مژگان استادحسین خیاط (ویراستار) اشرفی
ناشر: فرهنگستان هنر - تیر 1384
24000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد