در حال تکمیل  - beta
 


استاندارد بین المللی راهنمای مدیریت پروژه 21500:2012 ISO

این استاندارد بین المللی به ارائه راهنمایی برای مدیریت پروژه می پردازد که می تواند توسط هر نوع سازمانی اعم از دولتی یا خصوصی یا غیر انتفاعی و هر نوع پروژه ای صرف نظر از پیچیدگی، اندازه و مدت زمان آن بکار برده شود.
این استاندارد این امکان را برای مدیران ارشد و حامیان پروژه فراهم می سازد تا درک بهتری از اصول و عملکرد مدیریت پروژه بدست آورند.

شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی

آگاهی کامل نویسندگان بر مراحل تکوین و تدوین این قانون و وقوف آنان بر سرگذشت تک تک مواد این قانون از مراحل پیشنهاد اولیه تا تصویب نهایی آن موجب شده تا همه زوایای قابل بحث در شرح هر ماده به دقت بررسی شده و مفهوم الفاظ و قیود هر ماده و مراد و مقصود اصلی آن به روشنی بیان شود و نقاط ابهام و اجمال آن با ایضاح و تبیین مناسب برطرف گردد.

پرفروشترین های سایت


1. راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه (ویرایش پنجم) PMBOK راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه (ویرایش پنجم) PMBOK
موسسه مدیریت پروژه PMI
200000 ريال 170000 ريال
2. مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک
فردآر دیوید
310000 ريال 279000 ريال
3. مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوریها و کاربردها) مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوریها و کاربردها)
آرین قلی پور
150000 ريال 141000 ريال
4. کاربرد اکسل در مدیریت پروژه کاربرد اکسل در مدیریت پروژه
کیم هلدمن
60000 ريال 51500 ريال
5. ریحانه بهشتی، یا، فرزند صالح ریحانه بهشتی، یا، فرزند صالح
سیما میخبر
70000 ريال 66500 ريال
6. بیندیشید و ثروتمند شوید بیندیشید و ثروتمند شوید
ناپلئون هیل
125000 ريال 112500 ريال
7. بهترین روش های استفاده از خط روند از آلن آندری و پنج تکنیک جدید خط روند بهترین روش های استفاده از خط روند از آلن آندری و پنج تکنیک جدید خط روند
پاتریک میکولا
50000 ريال 46500 ريال
8. تیم سازی در قرن بیست  و یکم (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) تیم سازی در قرن بیست و یکم (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)
علی رضائیان
35000 ريال 33000 ريال
9. اصول کار تیمی اصول کار تیمی
جورج گرین
20000 ريال 17500 ريال
10. صد سال تنهایی صد سال تنهایی
گابریل گارسیامارکز
350000 ريال 332500 ريال

 لیست کامل


آخرین کتاب های سفارش داده شده


1. چیستی علم: درآمدی بر مکاتب علم شناسی فلسفی چیستی علم: درآمدی بر مکاتب علم شناسی فلسفی
آلن فرانسیس چالمرز
50000 ریال
2. قصه عشق: نگرشی تازه به روابط زن و مرد
رابرت استرنبرگ
110000 ریال 103500 ریال
3. روانشناسی شناختی روانشناسی شناختی
رابرت.ج استرنبرگ
215000 ریال
4. اخلاق اخلاق
ارسطو
120000 ریال
5. تئوری انتخاب: درآمدی بر روانشناسی امید تئوری انتخاب: درآمدی بر روانشناسی امید
ویلیام گلاسر
270000 ریال
6. فرهنگ نقل قول های مشاهیر فرهنگ نقل قول های مشاهیر
سوزان رتکلیف
180000 ریال
7. بهمن نامه: دنباله داستان شاهنامه فردوسی بهمن نامه: دنباله داستان شاهنامه فردوسی
میترا مهرآبادی
150000 ریال
8. تفسیر فهرست بها واحد پایه رشته ابنیه تفسیر فهرست بها واحد پایه رشته ابنیه
امید امیری
190000 ریال 178500 ریال
9. تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل از پیمان وستفالی تا امروز تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل از پیمان وستفالی تا امروز
احمد نقیب زاده
150000 ریال
10. کتاب کوچک فلسفه: حکمت بزرگترین اندیشمندان جهان به زبانی خودمانی کتاب کوچک فلسفه: حکمت بزرگترین اندیشمندان جهان به زبانی خودمانی
گریگوری برگمن
70000 ریال 28000 ریال


  • مدیریت پروژه
  • نشر سمت
  • روانشناسی
  • کودک تا ۷ سال
  • کودک ۷ تا ۱۲ سال
  • برای پدران و مادران
فرم های مدیریت پروژه  (کتاب همراه راهنمای PMBOK - ویرایش پنجم)
فرم های مدیریت پروژه (کتاب همراه راهنمای PMBOK - ویرایش پنجم)

 
ویرایش دوم کتاب فرم‌های مدیریت پروژه به عنوان همراه راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه ویرایش پنجم، طراحی شده است. هدف این کتاب، ارائه اطلاعات از PMBOK ویرایش پنجم در قالب مجموعه‌ای از فرم‌ها و گزارشات است تا مدیران پروژه بتوانند به راحتی مفاهیم و راهکارهای تشریح شده در PMBOK را در پروژه‌هایشان استفاده کنند.
 
قیمت: 150000 ریال - کمترین قیمت:138000 ریال - تخفیف: 12000 ریال (8%)
 
راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه (ویرایش پنجم) PMBOK
راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه (ویرایش پنجم) PMBOK

 
برای بیشتر از 30 سال، راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه (PMBOK Guide) و پیش نیازهای آن، ابزاری راهنما برای حرفه مدیریت پروژه و مرجعی اساسی برای کتابخانه هر مدیر پروژه ای بوده است. راهنمای PMBOK – ویرایش پنجم، سنت برتری در مدیریت پروژه را با استانداردی که درک و پیاده سازی آن آسان است، ادامه داده است. ویرایش پنجم، به روزرسانی شده است تا رایج ترین راهکارها و دانش مدیریت پروژه را در بر گیرد. حوزه دانش دهم اضافه شده است تا تعامل مناسب ذی نفعان پروژه را در فعالیت ها و تصمیمات کلیدی، تعریف نماید. جریان اطلاعات و داده های پروژه، مجدداً تعریف گشته اند تا سازگاری بیشتری را فراهم آورده و مطابقت بیشتری با مدل داده، اطلاعات، دانش و خرد (DIKW) استفاده شده در حوزه مدیریت دانش داشته باشند. چهار فرآیند برنامه ریزی جدید اضافه شده اند تا سازگاری را بهبود بخشند، به شفافیت بیفزایند، و مفهوم برنامه های فرعی بکپارچه شده در برنامه کلی مدیریت پروژه را در راستای ارائه راهنمایی بیشتر برای برنامه ریزی و اجرای پروژه، تقویت نمایند.
 
قیمت: 200000 ریال - کمترین قیمت:170000 ریال - تخفیف: 30000 ریال (15%)
 
استاندارد مدیریت پورتفولیو (ویرایش سوم)
استاندارد مدیریت پورتفولیو (ویرایش سوم)
رضا فلسفی (مترجم)، محمد حسین صبیحه (مترجم)

 
ویرایش سوم استاندارد مدیریت پورتفولیو، فرآیندهایی از مدیریت پورتفولیو را توصیف می کند که عموما به عنوان بهترین روشهای اجرایی شناخته شده اند، به گونه ای که اجماع گسترده ای بر روی ارزش و سودمندی آن ها وجود داشته و می توان آنها را در اکثر پورتفولیوها بکار گرفت. بکارگیری مهارت ها، ابزارها و تکنیک های بیان شده در این استاندارد منجر به افزایش احتمال موفقیت در طیف وسیعی از پورتفولیوها و انواع سازمان ها می شود. البته این امر بدین معنا نیست که دانش بیان شده باید همیشه به طور یکسان ردر همه پورتفولیوها بکار گرفته شود؛ در واقع سازمان و مدیر پورتفولیو مسئول تعیین فرآیندهای مناسب پورتفولیو هستند. ویرایش سوم مدیریت پورتفولیو، بسط اطلاعات و مکمل ویرایش پنجم راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه، ویرایش سوم مدیریت طرح و ویرایش سوم مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی می باشد.
 
قیمت: 120000 ریال - کمترین قیمت:108000 ریال - تخفیف: 12000 ریال (10%)
 
اقتصاد، جامعه و مدیریت در تاریخ نگاری مقریزی به ضمیمه متن و ترجمه کتاب اغاثه الامه بکشف الغمه
اقتصاد، جامعه و مدیریت در تاریخ نگاری مقریزی به ضمیمه متن و ترجمه کتاب اغاثه الامه بکشف الغمه ~علی غلامی دهقی
قيمت: 21500 ریال
قیمت پشت جلد: 25000 ریال
تخفیف: 3500 ریال (14%)

مترسک زنده
مترسک زنده ~آنتونی هوروویتس
قيمت: 18500 ریال
قیمت پشت جلد: 30000 ریال
تخفیف: 11500 ریال (38.3%)

عبودیت: اندیشه ی عبودیت 1
عبودیت: اندیشه ی عبودیت 1 ~سیدحسین حسینی
قيمت: 30000 ریال
قیمت پشت جلد: 34000 ریال
تخفیف: 4000 ریال (11.8%)

Network security illustrated
Network security illustrated ~jason albanese
قيمت: 104500 ریال
قیمت پشت جلد: 110000 ریال
تخفیف: 5500 ریال (5%)

بیماری های گیاهان صنعتی (پنبه، توتون، آفتابگردان، بادام زمینی، سویا، کلزا، کنجد، گلرنگ)
بیماری های گیاهان صنعتی (پنبه، توتون، آفتابگردان، بادام زمینی، سویا، کلزا، کنجد، گلرنگ) ~سیدمحمود اخوت
قيمت: 32000 ریال
قیمت پشت جلد: 37000 ریال
تخفیف: 5000 ریال (13.5%)

اسپانیایی در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره اسپانیایی
اسپانیایی در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره اسپانیایی ~مجید مهتدی حقیقی (مترجم)
قيمت: 65000 ریال
قیمت پشت جلد: 70000 ریال
تخفیف: 5000 ریال (7.1%)

اصحاب السفینه: آشنایی با یاران امام حسین (ع)
اصحاب السفینه: آشنایی با یاران امام حسین (ع) ~عصمت صالحی
قيمت: 14000 ریال
قیمت پشت جلد: 15000 ریال
تخفیف: 1000 ریال (6.7%)

اتحادیه اروپا "سیاست ها و روندها"
اتحادیه اروپا "سیاست ها و روندها" ~جان مک کورمیک
قيمت: 100000 ریال
قیمت پشت جلد: 110000 ریال
تخفیف: 10000 ریال (9.1%)

21 رمز میلیونرهای خودساخته: دست یابی به استقلال مالی سریع تر و آسان تر از آنچه تصور می کنید
21 رمز میلیونرهای خودساخته: دست یابی به استقلال مالی سریع تر و آسان تر از آنچه تصور می کنید ~برایان تریسی
قيمت: 14000 ریال
قیمت پشت جلد: 15000 ریال
تخفیف: 1000 ریال (6.7%)

نظریه ها و اصول خانواده درمانی و کاربرد آن در درمان اختلالات کودکان و نوجوانان
نظریه ها و اصول خانواده درمانی و کاربرد آن در درمان اختلالات کودکان و نوجوانان ~محمد خدایاری فرد
قيمت: 61000 ریال
قیمت پشت جلد: 64000 ریال
تخفیف: 3000 ریال (4.7%)

دوربین قدیمی و اشعار دیگر
دوربین قدیمی و اشعار دیگر ~عباس صفاری
قيمت: 36000 ریال
قیمت پشت جلد: 70000 ریال
تخفیف: 34000 ریال (48.6%)

سفر کک و مک
سفر کک و مک ~لئو لیونی
قيمت: 46500 ریال
قیمت پشت جلد: 50000 ریال
تخفیف: 3500 ریال (7%)

سقط جنین در گاو، گوسفند و بز
سقط جنین در گاو، گوسفند و بز ~پرویز هورشتی
قيمت: 44000 ریال
قیمت پشت جلد: 52000 ریال
تخفیف: 8000 ریال (15.4%)

گام های بلند شهرت؛ آندری شوچنکو
گام های بلند شهرت؛ آندری شوچنکو ~علی صدر
قيمت: 25500 ریال
قیمت پشت جلد: 27000 ریال
تخفیف: 1500 ریال (5.6%)

اتراک لودر،  شناسایی و کاربرد بیل های لودری
اتراک لودر، شناسایی و کاربرد بیل های لودری ~بیژن پیوندی
قيمت: 2500 ریال
قیمت پشت جلد: 2500 ریال
 

سخنرانی پیروزمندانه
سخنرانی پیروزمندانه ~برایان تریسی
قيمت: 83000 ریال
قیمت پشت جلد: 90000 ریال
تخفیف: 7000 ریال (7.8%)

مجموعه پلانهای عمومی
مجموعه پلانهای عمومی ~امیر سرمدنهری
قيمت: 152000 ریال
قیمت پشت جلد: 165000 ریال
تخفیف: 13000 ریال (7.9%)

روانشناسی رنگها
روانشناسی رنگها ~ماکس لوشر
قيمت: 109000 ریال
قیمت پشت جلد: 120000 ریال
تخفیف: 11000 ریال (9.2%)

مبانی رنگ و کاربرد آن
مبانی رنگ و کاربرد آن ~حبیب الله آیت اللهی
قيمت: 40000 ریال
قیمت پشت جلد: 43000 ریال
تخفیف: 3000 ریال (7%)

بزم آرایی در منظومه های داستانی تا پایان قرن ششم
بزم آرایی در منظومه های داستانی تا پایان قرن ششم ~جمیله اخیانی
قيمت: 74000 ریال
قیمت پشت جلد: 85000 ریال
تخفیف: 11000 ریال (12.9%)

هیدرولیک کانالهای باز
هیدرولیک کانالهای باز ~سیدمحمود حسینی
قيمت: 272500 ریال
قیمت پشت جلد: 290000 ریال
تخفیف: 17500 ریال (6%)

بیست آزمون جامع شیمی: ویژه ی داوطلبان ورود به دانشگاه (رشته ی علوم تجربی)
بیست آزمون جامع شیمی: ویژه ی داوطلبان ورود به دانشگاه (رشته ی علوم تجربی) ~مرتضی نیک پور
قيمت: 22000 ریال
قیمت پشت جلد: 24000 ریال
تخفیف: 2000 ریال (8.3%)

دوره 2جلدی گرافیک رایانه ای
دوره 2جلدی گرافیک رایانه ای ~دونالد هیرن
قيمت: 451000 ریال
قیمت پشت جلد: 480000 ریال
تخفیف: 29000 ریال (6%)

تعبیر خواب - ماجراهای آقا جواد پسر بزرگ خانه
تعبیر خواب - ماجراهای آقا جواد پسر بزرگ خانه ~مهدی خلیلی
قيمت: 5500 ریال
قیمت پشت جلد: 6000 ریال
تخفیف: 500 ریال (8.3%)تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
سفارش من کجاست؟
تنظیمات حساب شما
راهنما
جستجو   
- تمامی حقوق محفوظ است.