ترتیب بر اساس:
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - خرداد 1395
150000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
زهره داودپور، الهام میرچولی زهره داودپور
ناشر: اندیشه سرا - شهریور 1393
200000 ریال
ناشر: طحان - آذر 1396
350000 ریال
سیدمحسن اسدی، مهتاب علیزاده، محمدرضا عاشق، سیدتقی یمانی، رضا حیدری سیدمحسن اسدی
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - بهمن 1391
80000 ریال
حسین رضایی کیاسری، سعید کهنسال (گردآورنده)، حمیدعلی صمیمی (گردآورنده) حسین رضایی کیاسری
ناشر: پریوشان - مهر 1391
32000 ریال
امیر عشیری، ندا رفیع زاده، شعله نوذری، حسین روشن بخش امیر عشیری
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 1383
4500 ریال
علیرضا مشبکی اصفهانی، زینب زنده دل علیرضا مشبکی اصفهانی
ناشر: اول و آخر - آبان 1402
محمدمهدی غیابی محمدمهدی غیابی
ناشر: اول و آخر - آذر 1397
248000 ریال
ناشر: جوزان - آذر 1397
180000 ریال
ناشر: زاگرو - مهر 1398
ناشر: فرهوش - خرداد 1397
125000 ریال
فاطمه پارسائی نیا فاطمه پارسائی نیا
ناشر: سنجش و دانش - آذر 1398
250000 ریال
ناشر: شهید فهمیده - خرداد 1397
300000 ریال
ندا رفیع زاده (تهیه کننده)، شعله نوذری (تهیه کننده) ندا رفیع زاده (تهیه کننده)
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - بهمن 1396
110000 ریال
ندا رفیع زاده، شعله نوذری ندا رفیع زاده
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - آذر 1389
20000 ریال
نمایش 1 - 15 از 25 مورد