ترتیب بر اساس:
حسن هوشمند، فرشته مرادی، احمد دیزرانی(خطاط) حسن هوشمند
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - مرداد 1402
880000 ریال 792000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
مهدی سرحدی (مترجم)، مهدی فرخیان (ویراستار)، هیئت رئیسه جنبش امل لبنان(به اهتمام) مهدی سرحدی (مترجم)
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - مرداد 1402
4000000 ریال 3600000 ریال
علی حجتی کرمانی (مترجم)، مهدی سرحدی (ویراستار)، حسین شرف الدین (به اهتمام) علی حجتی کرمانی (مترجم)
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - شهریور 1389
25000 ریال
گروه معارف کتاب سبز گروه معارف کتاب سبز
ناشر: کتاب سبز - آبان 1390
18500 ریال
مهدی سرحدی (مترجم)، مهدی فرخیان (ویراستار)، هیئت رئیسه جنبش امل لبنان (به اهتمام) مهدی سرحدی (مترجم)
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، جنبش امل لبنان - اسفند 1389
250000 ریال
مهدی سرحدی (مترجم)، مهدی فرخیان (ویراستار)، هیئت رئیسه جنبش امل لبنان (به اهتمام) مهدی سرحدی (مترجم)
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، جنبش امل لبنان - اسفند 1390
مهدی سرحدی (مترجم) مهدی سرحدی (مترجم)
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - شهریور 1393
200000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد