جستجوی دقیق تر
دسته بندی:

موضوع:
ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مرداد 1401
1100000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - آبان 1401
450000 ریال 360000 ریال
رضا ناظمیان رضا ناظمیان
ناشر: سمت - فروردین 1403
1440000 ریال 1296000 ریال
ناشر: سخن - مرداد 1391
1950000 ریال 1755000 ریال
جواد اصغری جواد اصغری
ناشر: دانشگاه تهران - بهمن 1400
2300000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - خرداد 1398
120000 ریال
جواد اصغری جواد اصغری
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - فروردین 1395
350000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اردیبهشت 1388
140000 ریال
رضا ناظمیان، علی گنجیان (ویراستار) رضا ناظمیان
ناشر: دانشگاه پیام نور - اردیبهشت 1402
780000 ریال
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - مهر 1391
280000 ریال
رضا ناظمیان، عبدالعلی آل بویه (ویراستار) رضا ناظمیان
ناشر: دانشگاه پیام نور - شهریور 1398
230000 ریال
علی اسودی علی اسودی
ناشر: دارالفکر - خرداد 1396
975000 ریال
ناشر: موسسه بوستان کتاب قم - بهمن 1395
45000 ریال
ناشر: مانی - مرداد 1392
108000 ریال
محمد محمدی محمد محمدی
ناشر: بوستان کتاب قم - دی 1388
20000 ریال
سیدعلاء نقی زاده، رقیه رستم پورملکی سیدعلاء نقی زاده
ناشر: مرکز نشر هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران) - تیر 1401
380000 ریال
نمایش 1 - 15 از 47 مورد