ترتیب بر اساس:
محمدعلی صادقی، فریدرضا بیگلری محمدعلی صادقی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - مرداد 1401
1420000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - اردیبهشت 1403
550000 ریال 480000 ریال
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - آبان 1393
150000 ریال 135000 ریال
امیر عابدی (مترجم)، رسول صالحی سیاوشانی (مترجم)، امیر ممدوح وزیرآبادی (مترجم) امیر عابدی (مترجم)
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - آذر 1397
150000 ریال 135000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - بهمن 1393
170000 ریال
کرامت ملک زاده فرد، اسماعیل مرادی، کاظم پری پیکر (ویراستار) کرامت ملک زاده فرد
ناشر: پژوهشکده سازمان صنایع هوایی - خرداد 1392
170000 ریال
سیدمحسن صفوی، سیدسعید میریان، فرهاد عظیمی فر سیدمحسن صفوی
ناشر: آران - آذر 1386
28000 ریال
افشین کازرونی، مجید کشاورزاربابی افشین کازرونی
ناشر: شهبازی - اردیبهشت 1397
120000 ریال
محبوبه واثقی محبوبه واثقی
ناشر: الماس البرز - فروردین 1402
900000 ریال
امیررضا بحری، مجید عسکری سیار امیررضا بحری
ناشر: سنجش و دانش - مرداد 1402
250000 ریال
ناشر: سنجش و دانش - مرداد 1402
250000 ریال
سیدحمیدرضا ترابی سیدحمیدرضا ترابی
ناشر: کتاب وارش - اسفند 1396
280000 ریال
ناشر: کتاب وارش - اسفند 1396
300000 ریال
فریبرز فروهنده فریبرز فروهنده
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی - بهمن 1395
200000 ریال
مهدی رشنو، محبوبه رضاعلی (ویراستار) مهدی رشنو
ناشر: موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - مهر 1396
100000 ریال
جواد شهبازی کرمی، کرامت ملک زاده فرد جواد شهبازی کرمی
ناشر: دانشگاه صنعتی مالک اشتر - مهر 1392
171000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد