کتاب بازسازی مهارت های ادراکی دیداری: قابل استفاده برای متخصصان توانبخشی، کاردرمانگران، معلمان دانش آموزان با نیازهای ویژه ...

ناشر: دانژه
تاریخ نشر: بهمن 1399
تعداد صفحه: 208
شابک: 978-600-250-031-1
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شومیز
وزن: 308 گرم
رتبه فروش: #22154 (مشاهده پرفروش ترین ها)
1,550,000 ریال 1,395,000 ریال
تخفیف: 155000 ریال (10%)
فروش ویژه
خریداران به همراه این کتاب، موارد زیر را نیز سفارش داده اند
مرور کتاب
در بخشی از کتاب بازسازی مهارت های ادراکی دیداری: قابل استفاده برای متخصصان توانبخشی، کاردرمانگران، معلمان دانش آموزان با نیازهای ویژه ... می خوانیم

هدف پژوهش حاضر، اثربخشی برنامه بازسازی مهارت های ادراکی بر حافظه کاری، استدلال ادراکی و عملکرد ریاضی دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه ریاضی بود. روش این پژوهش آزمایشی، با پیشآزمون- پسآزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان اختلال یادگیری ویژه ریاضی پایه سوم شهر جغتای بودند که توسط معلمان پایه سوم با اجرای آزمون تشخیصی اختلال ریاضی وبه صورت تصادفی 800 نفرانتخاب شدند وبه صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.

آزمودنیهای گروه آزمایش در 16جلسه تحت برنامه آموزش قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از آزمونهای کی- مت، ریون، مقیاس استدالل ادراکی وکسلر چهار، آزمون تشخیص اختلال ریاضی و مقیاس حافظه کاری استانفورد- بینه استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس آمیخته به همراه اندازه گیری مکرر نشان داد که اجرای برنامە مداخله ای بر میزان حافظه کاری غیرکلامی، استدلال ادراکی و عملکرد ریاضی آن در دانش آموزان گروه آزمایشی در مرحلە پس آزمون به طور معناداری مؤثر بوده و اثرات مشاهده شده در مرحلە پیگیری پایدار مانده بود. اما در متغیر حافظه کاری تفاوتی بین گروه آزمایشی و کنترل وجود نداشت. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که آموزش این برنامه برعملکرد ریاضی، حافظه غیرکلامی و استدلال ادراکی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه ریاضی مؤثر بوده میتواند به عنوان یک رویکرد مؤثردر درمان اختلال یادگیری ویژه ریاضی باشد.

کتابهایی با موضوعات مشابه
مشاهده موارد مشابه بر اساس دسته بندی