خریداران به همراه کتاب زیر ...
یان کرایب، شهناز مسمی پرست (مترجم) یان کرایب
ناشر: موسسه نشرآگه - 13 اسفند 1401
1920000 ریال 1824000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
یان کرایب، عباس مخبر (مترجم) یان کرایب
ناشر: آگه - 22 دی 1401
جورج ریتزر، محسن ثلاثی (مترجم) جورج ریتزر
ناشر: علمی - 6 خرداد 1400
ریمون آرون، باقر پرهام (مترجم) ریمون آرون
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 1396
لوئیس آلفرد کوزر، محسن ثلاثی (مترجم) لوئیس آلفرد کوزر
ناشر: علمی - 13 مرداد 1400
تیم دیلینی، بهرنگ صدیقی (مترجم) تیم دیلینی
ناشر: نشر نی - 21 اسفند 1400
دیوید بیتهام، محمد عابدی اردکانی (مترجم) دیوید بیتهام
ناشر: دانشگاه یزد - 21 فروردین 1391
مسعود داوری نژاد، محمدرضا مبهوت مسعود داوری نژاد
ناشر: طحان - 25 آبان 1392
امیل دورکم امیل دورکم
ناشر: نشر مرکز - 17 دی 1398
تقی آزادارمکی تقی آزادارمکی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1398