خریداران به همراه کتاب زیر ...
جانت والاس، احمد غلامی (مترجم) جانت والاس
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - اردیبهشت 1394
900000 ریال 810000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
هولگر کیرکمن، لارس برگستروم هولگر کیرکمن
ناشر: دانشگاه تبریز - اردیبهشت 1395
سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - خرداد 1393
پیریک، عبدالرضا باقری (مترجم)، مهری صفاری (مترجم)، علیرضا کوچکی (ویراستار) پیریک
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - آذر 1401
اولوف ال گامبورگ، گرگوری سی. فیلیپس اولوف ال گامبورگ
ناشر: آییژ - خرداد 1394
سیدسعید اسلامیان، مهدی شریفانی سیدسعید اسلامیان
ناشر: آییژ - شهریور 1398
محمود اثنی عشری، محمدرضا زکائی خسروشاهی محمود اثنی عشری
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا - بهمن 1392
کالو، سیروس مسیحا (مترجم)، محمد مقدم (مترجم)، علیرضا مطلبی آذر (مترجم)، حمدالله کاظمی (ویراستار)، محمدباقر بهادری (ویراستار) کالو
ناشر: دانشگاه تبریز - بهمن 1390
علی محمد اقتداری علی محمد اقتداری
ناشر: مولوی - آبان 1392
ماریت لگرید، اولوف کر بکمن، اولا کورستاد، مجید جامی الاحمدی (مترجم)، بهنام کامکار (مترجم)، عبدالمجید مهدوی دامغانی (مترجم)، شهناز دانش (ویراستار) ماریت لگرید
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - آذر 1392