خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: نگاه معاصر - خرداد 1396
1100000 ریال 990000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - خرداد 1395
عبدالرحیم مرودشتی، شهرام یوسفی فر (مترجم) عبدالرحیم مرودشتی
ناشر: دانشگاه تهران - 1382
ناشر: شیرازه کتاب ما - بهمن 1398
ناشر: افراز - مرداد 1398
وینسنت اندرو وینسنت اندرو
ناشر: نشر نی - دی 1399
میشل فوکو، مانی حقیقی (مترجم) میشل فوکو
ناشر: نشر مرکز - دی 1401
دیوید لایون، محسن حکیمی (مترجم) دیوید لایون
ناشر: آشیان - بهمن 1392
مانس اشپربر، علی صاحبی (مترجم) مانس اشپربر
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - تیر 1385
علی علی حسینی علی علی حسینی
ناشر: دانشگاه مفید - مرداد 1398