خریداران به همراه کتاب زیر ...
علی سرزعیم، مهدی بختی (ویراستار) علی سرزعیم
ناشر: ترمه - خرداد 1397
700000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مارک داگلاس، احسان سپهریان (مترجم) مارک داگلاس
ناشر: چالش - 6 فروردین 1401
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - 1399
نیما آزادی نیما آزادی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 15 اردیبهشت 1400
ناشر: دانش پژوهان جوان - 25 دی 1401
محمدحسن ژند محمدحسن ژند
ناشر: آراد کتاب - 23 فروردین 1400
دانیل کانمن، فروغ تالوصمدی (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: در دانش بهمن - 16 مرداد 1400
مارک داگلاس، احسان سپهریان (مترجم) مارک داگلاس
ناشر: چالش - 6 فروردین 1401
جیمزاوئن ودرال، حسین عبده تبریزی (مترجم) جیمزاوئن ودرال
ناشر: نشر نی - 18 مرداد 1399
توماس ویتنر، آندرئاس فریچ توماس ویتنر
ناشر: چالش - 19 شهریور 1401