خریداران به همراه کتاب زیر ...
محرم آقازاده، سعید خواجه ای محرم آقازاده
ناشر: آییژ - مهر 1390
700000 ریال 630000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رحمت الله پاکدل رحمت الله پاکدل
ناشر: آییژ - اردیبهشت 1401
روبرت بکال، فرشید قهرمانی (مترجم) روبرت بکال
ناشر: مثلث - مرداد 1392
بهرام جلوداری ممقانی (مترجم) بهرام جلوداری ممقانی (مترجم)
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - آبان 1390
مهدی قراچه داغی (مترجم)، رضا تیموریان (زیرنظر) مهدی قراچه داغی (مترجم)
ناشر: ایران بان، قطره - مهر 1391
علیرضا اسکندری علیرضا اسکندری
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - آذر 1395
درک راونتری، عباس دهقانی (مترجم) درک راونتری
ناشر: پیکان - مرداد 1402
پرویز احمدی، محمد صفری کهره، سمیه نعمتی پرویز احمدی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - مهر 1390