خریداران به همراه کتاب زیر ...
حمیرا قزوینی نژاد، نفیسه اصغری طبری (ویراستار) حمیرا قزوینی نژاد
ناشر: آییژ - دی 1389
900000 ریال 810000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ویندی درایدن، مایکل نینان ویندی درایدن
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - مهر 1395
مایکل نینان، ویندی درایدن، حمید یعقوبی (مترجم)، معصومه کریمی (مترجم) مایکل نینان
ناشر: ارجمند - 1401
گاری لی لندرث(گردآورنده) گاری لی لندرث(گردآورنده)
ناشر: اطلاعات - 1395
یحیی سیدمحمدی(گردآورنده) یحیی سیدمحمدی(گردآورنده)
ناشر: روان - 1402
دبی فورد، فرناز فرود (مترجم)، ریحانه فرهنگی (ویراستار) دبی فورد
ناشر: کلک آزادگان - شهریور 1402
لوئیز کرمن، پریرخ دادستان (مترجم)، محمود منصور (مترجم) لوئیز کرمن
ناشر: رشد - 1398
ناشر: رشد - 1399
یونگ - آه کیم، افسانه وثوق روحانی (مترجم)، جی - سو شین(تصویرگر) یونگ - آه کیم
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - اسفند 1401
ایزابل توماس، هایده کروبی (مترجم)، سیما سودخواه (ویراستار)، آنیتا دوفالا(تصویرگر) ایزابل توماس
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - تیر 1402